IPOOD hab

Академія педагогічної майстерності та навчання дорослих

Громадська науково-педагогічна організація «Академія педагогічної майстерності та навчання дорослих» є неприбутковою громадською організацією, що об’єднує громадян на основі спільності інтересів своїх членів для реалізації мети та завдань.

  • Мета діяльності Академії

    Головною метою громадської науково-педагогічної організації «Академія педагогічної майстерності та освіти дорослих» є здійснення науково-просвітницької діяльності у сферах педагогіки, андрагогіки, психології, філософії освіти та інших суспільних наук, розвиток інноваційних та інтегративних технологій розвитку педагогічної майстерності вчителів, професійного саморозвитку упродовж життя особистості, підтримка членів громадського об’єднання, допомога у задоволенні їх наукових інтересів та особистісній самореалізації

  • Основні завдання

    Основними завданнями організації є: науково-педагогічна діяльність, видавнича діяльність, громадська діяльність, підтримка членів Організації у їх прагненні до саморозвитку та професійного самовдосконалення шляхом надання інформаційної, методичної та благодійної допомоги.

Члени Академії

Heading photo

Олександр Лавріненко

доктор педагогічних наук, професор

Головний науковий співробітник Відділу теорії і практики педагогічної освіти
ten.rku%40retsiemdep

Heading photo

Віктор Мозговий

доктор педагогічних наук, професор

Директор Миколаївської філії Київського національного університету культури і мистецтв
moc.liamg%4003arutlukfak

Практичні заняття

АНОНСИ масових заходів, що проводить Академія педагогічної майстерності та навчання дорослих можна знайти на сторінці ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України у Facebook та у Календарі подій на офіційному сайті Інституту www.ipood.com.ua

Члени Академії постійно проводять тренінги професійно-педагогічного зростання, що передбачає обговорення актуальних для сучачної педагогічної освіти проблем саморозвитку професійної майстерності: ● зовнішня та внутрішня педагогічні техніки у професійно-педагогічній дії-взаємодії педагога; ● режисура педагогічної дії; розвиток мовленнєвого апарата педагога; ● практичні вміння та навички саморегуляції власної поведінки у здійсненні дії-взаємодії зі студентами; ● індивідуальні методичні консультації педагогічним працівникам.