IPOOD hab

Центр підвищення кваліфікації

Центр підвищення кваліфікації для наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників діє в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України. Цільова аудиторія слухачів - це наукові, науково-педагогічні, педагогічні працівники закладів вищої освіти та наукових установ України. Центр підвищення кваліфікації пропонує як проходження курсів підвищення кваліфікації за спеціально орієнтованою освітньою програмою (150 год. 5 кредитів), так і можливість проходження стажування наукових співробітників наукових установ, науково-педагогічних, педагогічних працівників закладів освіти (108 год.).
Після завершення навчання видається СВІДОЦТВО державного зразка про підвищення кваліфікації / стажування.

Що ми пропонуємо?

Heading photo

Курси підвищення кваліфікації

Орієнтовна освітня програма підвищення кваліфікації складається з блоків (соціо-гуманітарний, професійно орієнтований (інваріативна та варіативна частини), модулів до кожного з блоків та загального підсумкового діагностичного модулю. Разом - 150 год., 5 кредитів.
Після завершення навчання видається СВІДОЦТВО державного зразка про підвищення кваліфікації

Heading photo

Стажування

Cтажування наукових співробітників наукових установ, науково-педагогічних, педагогічних працівників закладів освіти (108 годин). Стажування проводиться за індивідуальними програмами і передбачає ознайомлення з методикою підготовки та проведення семінарів-практикумів, семінарів-диспутів, семінарів-тренінгів, тренінгів, вебінарів, круглих столів, інтерактивних занять тощо.
Після завершення навчання видається СВІДОЦТВО державного зразка про стажування.

Наші викладачі

Гарантом якості освітньої програми підвищення кваліфікації та стажування наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників закладів вищої освіти та наукових установ є Лук’янова Лариса Борисівна (доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, заслужений діяч науки і техніки України, директор Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України).
Навчальний процес на курсах підвищення кваліфікації / стажуванні забезпечують високопрофесійні науковці й викладачі, які мають авторські технології з професійної підготовки дорослого населення та багаторічний досвід у реалізації форм і методів освіти упродовж життя.

Heading photo

Лук'яноваЛариса Борисівна

доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН Украни, директор ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України

Heading photo

Сотська Галина Іванівна

доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН Украни, заступник директора з науково-експериментальної роботи ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України, керівник Кафедри ЮНЕСКО "Неперервна професійна освіта ХХІ століття"

Heading photo

БанітОльгаВасилівна

доктор педагогічних наук, старший дослідник, провідний науковий співробітник відділу андрагогіки ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України

Heading photo

Аніщенко Олена Валеріївна

доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу андрагогіки ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України

Heading photo

Авшенюк Наталія Миколаївна

доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих ІПООД Імені Івана Зязюна НАПН України, член Національного агенства із забезпечення якості вищої освіти

Heading photo

Помиткін Едуард Олександрович

доктор психологічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу психології праці ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України

Heading photo

Коваленко Олена Григорівна

доктор психологічних наук, професор, головний науковий співробітник відділу андрагогіки ІПООД Імені Івана Зязюна НАПН України

Heading photo

Калюжна Тетяна Григорівна

кандидат філософських наук, провідний науковий співробітник відділу андрагогіки ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України

Heading photo

Годлевська Катерина Василівна

кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих ІПООД Імені Івана Зязюна НАПН України

Heading photo

Лавріненко Олександр Андрійович

доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник відділу відділу теорії і практики педагогічної освіти ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України