IPOOD hab

Центр підвищення кваліфікації

Центр підвищення кваліфікації для наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників діє в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України. Цільова аудиторія слухачів - це наукові, науково-педагогічні, педагогічні працівники закладів вищої освіти та наукових установ України. Центр підвищення кваліфікації пропонує як проходження курсів підвищення кваліфікації за спеціально орієнтованою освітньою програмою (150 год. 5 кредитів), так і можливість проходження стажування наукових співробітників наукових установ, науково-педагогічних, педагогічних працівників закладів освіти (108 год.).
Після завершення навчання видається СВІДОЦТВО державного зразка про підвищення кваліфікації / стажування.

Що ми пропонуємо?

Heading photo

Курси підвищення кваліфікації

Орієнтовна освітня програма підвищення кваліфікації складається з блоків (соціо-гуманітарний, професійно орієнтований (інваріативна та варіативна частини), модулів до кожного з блоків та загального підсумкового діагностичного модулю. Разом - 150 год., 5 кредитів.
Після завершення навчання видається СВІДОЦТВО державного зразка про підвищення кваліфікації

Heading photo

Стажування

Cтажування наукових співробітників наукових установ, науково-педагогічних, педагогічних працівників закладів освіти (108 годин). Стажування проводиться за індивідуальними програмами і передбачає ознайомлення з методикою підготовки та проведення семінарів-практикумів, семінарів-диспутів, семінарів-тренінгів, тренінгів, вебінарів, круглих столів, інтерактивних занять тощо.
Після завершення навчання видається СВІДОЦТВО державного зразка про стажування.

Наші викладачі

Освітній процес на курсах підвищення кваліфікації / стажуванні забезпечують високопрофесійні науковці й викладачі, які мають авторські технології з професійної підготовки дорослого населення та багаторічний досвід у реалізації форм і методів освіти упродовж життя.

Illustration

Лариса Лук'янова

доктор педагогічних наук, професор

член-кореспондент НАПН Украни, директор Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Illustration

Галина Сотська

доктор педагогічних наук, професор

член-кореспондент НАПН Украни, заступник директора з науково-експериментальної роботи Інституту педагогічної освіти і освіти дорослихімені Івана Зязюна НАПН України

Illustration

Ольга Баніт

доктор педагогічних наук, старший дослідник

головний науковий спіробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Illustration

Олена Аніщенко

доктор педагогічних наук, професор

завідувач відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Illustration

Олена Ігнатович

доктор психологічних наук, професор

завідувач відділу психології праці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Illustration

Олександр Лавріненко

доктор педагогічних наук, професор

головний науковий співробітник відділу теорії і практики педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Illustration

Ігор Радомський

кандидат педагогічних наук, доцент

провідний науковий співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Illustration

Катерина Годлевська

кандидат педагогічних наук

старший науковий співробітник відділу зарубіжних систем педадгогічної освіти і освіти дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України