IPOOD hab

Навіщо підготовка вчителів в Україні?

Навіщо підготовка вчителів в Україні?

Процес підготовки майбутнього вчителя на сучасному етапі можна умовно поділити на такі основні компоненти: загальна підготовка (методологічно-розвиваюча); спеці- ально-професійна (психолого-педагогічна, методична); особистісна підготовка (само- виховання особистості майбутнього педагога, його самовизначення).  Марія Петрівна