IPOOD hab

Центр порівняльної професійної педагогіки

Центр порівняльної професійної педагогіки створено в 2011 році спільно з Відділом порівняльної професійної педагогіки (з 2016 р. - Відділ зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих) Інституту педагогічної освіти та освіти дорослих НАПН України. Центр порівняльної професійної педагогіки (далі – Центр) – науково-методичне об'єднання вчених, дослідників, педагогів, аспірантів, здобувачів вищої освіти, які володіють іноземними мовами, здійснюють наукові пошуки в галузі педагогічної компаративістики, популяризують дисципліну «Порівняльна професійна педагогіка», обґрунтовують шляхи реалізації інноваційних і прогресивних ідей зарубіжного досвіду в освітньому просторі України.

Центр підтримує зв’язки з освітніми закладами, науковими установами, міжнародними фаховими організаціями США, Німеччини, Франції, Канади, Великої Британії, Польщі, Китаю та ін. Діяльність Центру, як осередку неформальної освіти і професійного розвитку, зорієнтована на створення умов для наукової творчості, удосконалення професіоналізму, формування професійної компетентності майбутніх учителів іноземних мов, здобувачів PhD, науково-педагогічних працівників, вчителів ЗЗСО.

  • Напрями діяльності Центру:

    ● Ліцензована підготовка кандидатів до складання міжнародних кембриджських іспитів (меморандум з Авторизованим Кембриджським екзаменаційним центром Oxford Klass) на рівень володіння іноземною мовою (сертифікація вчителів англійської мови, здобувачів вищої освіти, учнів ЗЗСО)● Організація щорічного міжнародного науково-методологічного семінару «Розвиток порівняльної професійної педагогіки в умовах глобалізаційних та інтеграційних процесів» (спільно з ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України) ● Організація педагогічних майстерень для вчителів іноземної мови міста та області ● Організація тренінгів для викладачів іноземних мов кафедр університету з інноваційних технологій викладання ● Робота з здобувачами вищої освіти, магістрами, вчителями-початківцями, з формування та розвитку педагогічної майстерності у викладанні іноземних мов ● Проведення щорічних виставок навчальних посібників та комплексів з викладання іноземної мови на різних етапах навчання (за сприяння та співпраці з провідними іноземними видавництвами).● Проведення круглих столів та секційних засідань в межах міжнародних конференцій «Професійне становлення особистості фахівця» ● Консультування, науково-методичні семінари для різних категорій педагогічних працівників міста й області ● Організація вебінарів з обміну досвідом з мовними школами України, США, Канади (ILAC, CLLC, English School of Canada) ● Проведення та апробація досліджень з порівняльної професійної педагогіки.● Міжнародна співпраця з освітніми установами.● Видання фахового наукового журналу «Порівняльна професійна педагогіка» (спільно ХНУ – ІПООД імені Івана Зязюна)

Фотоматеріали з діяльності ЦППП

Illustration

Порівняльна професійна педагогіка

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України та Хмельницький національний університет здійснюють видання наукового фахового журналу «Порівняльна професійна педагогіка» (щоквартально), підготовкою до видання займається Центр порівняльної професійної педагогіки.
Основна мета видання – публікація результатів досліджень науковців і вчених України та світу у галузі порівняльної педагогіки; ознайомлення наукової спільноти та широкого загалу з новітніми дослідженнями сучасних процесів, що відбуваються у світовій педагогіці й галузі освіти; апробація результатів наукового пошуку молодих учених (аспірантів) з проблем педагогічної науки і практики крізь призму зарубіжного досвіду.