IPOOD hab

Рідномовна і багатомовна освіта у контексті сталого розвитку суспільства2020

17 лютого 2020 року в гімназії-інтернаті № 13 м. Києва відбувся щорічний вебінар «Рідномовна і багатомовна освіта у контексті сталого розвитку суспільства». Організатори вебнару: Кафедра ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття» НАПН України; Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України; Ресурсний центр професійного розвитку вчителя української мови і літератури Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка.
Захід присвячено Міжнародному дню рідної мови ЮНЕСКО, який щорічно відзначається 21 лютого (International Mother Language Day).

Тема Міжнародного дня рідної мови у 2020 році – «Мови без кордонів» / «Languages without borders». Провідна мета дня – визнання і повага до мовного та культурного різномаїття задля сприяння єдності, згуртованості і сталого розвитку суспільства.
Вебінар організовано у формі 5 локації: ● ГраВікКон «Мова – код нації».● Дискусійна платформа «Нова доба нового прагне слова: учні – вчителі – науковці».● Музична вітальня «Мелодика української пісні».● АРТ-простір #Chitachi: «Знищимо суржик – збережемо рідну мову».● PRESENT-подіум: «Коріння рідного слова в сучасному вимірі».
Модератор локації «ГраВікКон «Мова – код нації» Ольга Ходацька, вчитель української мови та літератури гімназії-інтернату № 13 м. Києва, організувала і провела гру, вікторину та конкурс з учнями 9-10 класів. Мета – поглибити знання учнів про мову і мовлення; розвивати творчі й комунікативні здібності учнів, удосконалювати їхні пошукові вміння; плекати любов до рідного слова, допитливість і бажання здобувати нові знання. Учні, вчителі та науковці працювали у чотирьох групах, дві з яких виконували і презентували проєктну роботу «Мова – код нації», «Мова – душа народу», інші дві групи виконували вікторину та різні конкурси.
Локація – «Дискусійна платформа «Нова доба нового прагне слова: учні – вчителі – науковці». Модератор – Світлана Возненко, директор гімназії-інтернату № 13 м. Києва. Учасниками дискусійної платформи виступили Георгій Філіпчук (доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України, заступник голови Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка); співробітники Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України; педагоги та учні гімназії-інтернату №13 м. Києва.
У межах дискусійної платформи учениця 9-А класу гімназії-інтернату № 13 м. Києва Куцик Анна виступила з науково-дослідницькою роботою «Педагогіка добротворення академіка Івана Зязюна у контексті реалізації Нової української школи» (науковий керівник – Мирослава Вовк, педагогічний керівник – Світлана Возненко), в якій відзначила, що творча взаємоДія вчителя-добротворця й учня – крок уперед до побудови й розвитку Нової української школи, яка працює без примусу, в якій використовується колективний інтелект, в якій оцінка – це адекватний зворотній зв’язок, де дитина почувається щасливою.
Пізнавальним був виступ учениці 9-А класу Балацької Ірини з науково-дослідницькою роботою «Націєтворчі актуалітети в педагогічних ідеях академіка Георгія Філіпчука» (науковий керівник – Мирослава Вовк, педагогічний керівник – Ольга Ходацька). Дослідниця зазначила, що виховання громадянина, патріота України може бути ефективним на основі гармонійної єдності державної культурно-освітньої політики та всієї громадської спільноти країни. Проаналізувавши націєтворчі актуалітети в педагогічних ідеях академіка Георгія Філіпчука та націєтворчу взаємодію вчителів та учнів гімназії-інтернату № 13 м. Києва І.Балацька зазначила твердження, що дух українськості, патріотизму, добра, краси, істини, загальнолюдських цінностей охоплює сьогодні як дорослих, так і учнівську молодь, за якою майбутнє нашої держави.
Академік Георгій Філіпчук у своєму виступі «Мовна політика в Україні» акцентував увагу на актуальних проблемах мови в родині, школі, державі; питанням Людини в Людині, обов’язку, миру, добра, краси, істини. Науковець високо оцінив роботу дискусійної платформи і роботу гімназії-інтернату № 13 м. Києва з мовного питання і національно-патріотичного виховання в цілому.

У роботі дискусійної платформи взяли участь вітчизняні науковці:● Олена Семеног (доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри української мови і літератури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка) з доповіддю «Етноспецифіка концепту освіта (на матеріалі українських і польських прислів’їв»;● Мирослава Вовк (доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу змісту і технологій педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, член Кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття») з доповіддю «Законодавчо-нормативне врегулювання розвитку рідномовної освіти в Україні»;● Наталія Філіпчук (докторант Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, член Кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття») з доповіддю «Педагогічні засоби реалізації принципу двомовності в музейній педагогіці»;● Кирил Котун (кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, член Кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття») з доповіддю «Особливості багатомовної освіти у професійному розвитку вчителів початкових шкіл Скандинавських країн»;● Юлія Грищенко (кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу змісту і технологій педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України) з доповіддю «Культура усного мовлення як складова педагогічної майстерності вчителя»;● Сніжана Ходаківська (молодший науковий співробітник відділу змісту і технологій педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України) з доповіддю «Мовна культура вчителя початкових класів».
В обговоренні також взяли участь учителі гімназії-інтернату № 13 м. Києва, учні, викладачі і студенти Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка.
Підсумовуючи роботу дискусійної платформи, академік Георгій Філіпчук наголосив на фундаментальних засадах розвитку сучасної освіти, які суголосні з ідеями академіка І. Зязюна: культуроцентризм сучасного освіти, людиноцентризм в соціокультурному вимірі, націєтворчі пріоритети в освіті, становлення громадянського суспільства через освіту, тривимірність моделі розвитку України («особистісно орієнтована – національна – європейська»), виховання рідномовної особистості.
Локація «АРТ-простір #Chitachi», «Знищимо суржик – збережемо ріднумову» була представлена модератором Іриною Юрченко, керівником гуртка #Chitachi, яка провела інтерактивну гру із учнями 5-х класів та з гостями-науковцями і вчителями.
Локація «PRESENT-подіум «Коріння рідного слова в сучасному вимірі» продемонструвала майстерну акторську гру учнів 5-х класів, які презентували уривок із легенди «Про створення Києва». Модератор – Вікторія Дзюба, заступник директора з виховної роботи гімназії-інтернату № 13 м. Києва.
Локація «Музична вітальня: «Мелодика української пісні» продемонструвала інтерпретацію учнями старших і молодших класів, українських народних пісень про рідний край, мову, про звичаї і традиції українців. Модератори – Т.Семенченко та В.Троц, вчителі гімназії-інтернату № 13 м. Києва.
Завідувач відділу змісту і технологій педагогічної освіти Інституту Мирослава Вовк вручила подяку педагогічному колективу гімназії-інтернату № 13 м. Києва від Кафедри ЮНЕСКО за активну діяльність у реалізації ідей рідномовної освіти у сучасному українському суспільстві, а також за проведення вебінару «Рідномовна і багатомовна освіта у контексті сталого розвитку» до Міжнародного дня рідної мови ЮНЕСКО.