IPOOD hab

Педагогіка - це моє життя! Педагогіка добра Івана Зязюна у вимірах сучасності

Гостьова лекція «Педагогіка – це моє життя». Педагогіка добра Івана Зязюна у вимірах сучасності» до 85-річчя від дня народження академіка Івана Андрійовича Зязюна
«І.А. Зязюн тішив себе надією, що саме вчитель є оберегом України, учителя сприймав не як професію, а як «вічну сповідувану і вічно живу цінність, непідвладну Часу…», яка ростить і оберігає народ…»
(Георгій Філіпчук)
3 березня 2023 року в Інституті педагогічної освіти й освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України онлайн відбулася гостьова лекція «Педагогіка – це моє життя». Педагогіка добра Івана Зязюна у вимірах сучасності» до 85-річчя з дня народження академіка Івана Андрійовича Зязюна у межах серії просвітницьких вебінарів «Цвіт української педагогіки: сучасне і минуле».

Illustration

Лектор – Георгій Філіпчук, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, почесний доктор Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, заступник голови Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка, голова Конгресу українського інтелігенції.
Учасники заходу (більше 200 осіб) – викладачі, студенти, магістранти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області, Київського фахового професійно-педагогічного коледжу імені А.С. Макаренка та ін.
Ініціатор та модератор – Наталія Філіпчук, доктор педагогічних наук, провідний науковий співробітник відділу змісту і технології педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, член Кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття», голова первинного осередку Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка при ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України.
Співорганізаторами заходу виступили: Центр неперервної освіти / Lifelong Education Centre; Кафедра ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття» при ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України; ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України

Георгій Філіпчук розкрив актуалітети спадщини Івана Андрійовича Зязюна, знаного вченого сучасності, засновника «педагогіки добротворення», теорії і практики педагогічної майстерності в Україні, у вимірах україноцентричності сучасної освіти та викликів, що постали перед освітою в умовах Національної визвольної війни України проти рф:● «Які педагогічні ідеали сповідував Іван Зязюн? Він утверджував постулат світу про Людину як найвищу суспільну цінність… Цивілізаційний суспільний розвиток світу, країни, нації потребує не лише економічних, технологічних вартостей, але й позаматеріальних, духовних, ірраціональних цінностей, неповторності духовного світу, почуттів… Йдеться про ідею «олюднення людини».● «Народність, сильне, особливе ставлення до своїх батьків, родинних цінностей… У Європі немає жодного найменшого народу, який би не гордився своєю національністю. Тому молоді покоління слід залучати до історичної культури народу, його мови, історичних традицій… Народ, що не поважає себе, свою мову, культуру, не здатний поважати інших…».● «Його педагогіка була гуманістичною, діалогічною, людинотвірною, простою, доступною і водночас глибоко філософічною».● «Іван Зязюн вірив у те, що емоція, високі почуття, мотивація душі породжує Ідею… За рівних вартостей місія спонукати до творення ідей, новацій, а, отже, емоцій належить Педагогу, Просвітнику, Навчителю».● «Не можна виховувати, коли сам невихований. Особистий приклад – найперше правило аксіології виховання».
Емоційним було завершення лекції – декан факультету мистецтв Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, кандидат педагогічних наук, доцент Інна Терешко представила відеопроєкт «Творчий портрет» Івана Андрійовича Зязюна очима науково-педагогічних працівників університету.
Глибоко переконані, що спадщина Івана Андрійовича Зязюна має стати об’єктом ґрунтовного дослідницького осмислення задля утвердження цінностей педагогічної діяльності на засадах добротворення поваги і уваги до особистості дитини, оновлення моделі підготовки сучасного вчителя. Конструктивне використання наукових надбань академіка і здобутків представників його наукової школи формує основи культури педагогічної професії, сприяє престижності вчительського фаху.