IPOOD hab

ХХ Міжнародні мистецько-педагогічні читання пам’яті професора Оксани Петрівни Рудницької

НЕПЕРЕРВНА ПЕДАГОГІЧНА ОСВІТА ХХІ СТОЛІТТЯ: ДОСВІД, ІННОВАЦІЇ, ТЕНДЕНЦІЇ - 2022

Illustration

В сучасному українському науково-освітньому просторі наявна унікальна традиція, спрямована на утвердження відкритого професійного діалогу між науковцями й освітянами з різних регіонів України, зарубіжних країн з проблем теорії і практики мистецької, педагогічної освіти, – проведення щорічних міжнародних мистецько-педагогічних читань пам’яті професора Оксани Петрівни Рудницької «Неперервна педагогічна освіта ХХІ століття: досвід, інновації, тенденції».
Нині в Україні триває національна визвольна війна України проти російської агресії… Ми маємо значні організаційні й побутові проблеми, пов’язані з віяловими вимкненнями електроенергії, ракетними обстрілами та частою відсутністю мобільного та інтернет-зв’язку.

Саме тому у 2022 році мистецько-педагогічні читання проводяться у ДИСТАНЦІЙНОМУ ФОРМАТІ за допомогою кластерної технології, що передбачає об’єднання науковців, освітян у межах заходу навколо спільної конструктивної ідеї у віртуальному просторі. Такою спільною ідеєю є окреслення стратегічних пріоритетів розвитку педагогічної освіти, насамперед мистецької, визначення основних напрямів партнерської взаємодії наукових установ, закладів освіти у реалізації європейських і національних векторів підготовки сучасного вчителя, викладача, викладача дослідника.
Саме у такому форматі 1 грудня 2022 року проводяться ХХ Міжнародні мистецько-педагогічні читання пам’яті О.П. Рудницької у співпраці з Кафедрою ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття», Державним закладом вищої освіти імені Стефана Баторія у Скерневіцах (м. Скерневиці, Республіка Польща), Сумським державним педагогічним університетом імені А.С. Макаренка, Українською асоціацією освіти дорослих та ін.
У заході беруть участь 200 учасників – науковці, освітяни з різних регіонів України і зарубіжжя: Інституту проблем виховання НАПН України, Уманського державного педагогічного університет імені Павла Тичини, Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, Бердянського державного університету, Полтавського національного університету імені В.Г. Короленка, Херсонського державного університету, Київського професійно-педагогічного фахового коледжу імені Антона Макаренка тощо.
Місією заходу є партнерська взаємодія закладів освіти і наукових інституцій у здійсненні реформування мистецької і педагогічної освіти, вшанування пам’яті знакових для української освіти постатей, величних у продукуванні інноваційних науково-дослідницьких ідей особистостей.
З-поміж наших сучасників, яких вирізняє культура наукового наставництва, відданість науково-дослідницькій діяльності, відповідальність за інноваційні зміни у сфері освіти, – постать Оксани Петрівни Рудницької (1946–2002 рр.), доктора педагогічних наук, професора, яка стала одним із фундаторів мистецької освіти в Україні, обґрунтувала методологічні, теоретичні основи мистецької педагогіки, виявила методичні засади викладання дисциплін художньо-естетичного спрямування, окреслила пріоритетні напрями подальшого вдосконалення мистецької освіти, розкрила її взаємозв’язок з основами загальної педагогіки.
Висловлюємо вдячність авторитетним ученим, науковцям, освітянам, які на сьогодні наповнили кластер читань інноваційними виступами, спрямованими на якісну партнерську взаємодію в умовах воєнних реалій.
Допис про захід також розміщено на сторінці ІПООД у фейсбук - переглянути

Онлайн виступ камерного оркестру факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.

  • Художній керівник – заслужений діяч мистецтв України, доктор педагогічних наук, професор Федоришин Василь Ілліч

  • Диригент – Савченко Галина Віталіївна.

Вітальне слово

Василь Кремень

доктор філософських наук, професор, дійсний член (академік) НАПН і НАН України, Президент НАПН України, Президент Товариства "ЗНАННЯ"

Кластер відеопривітань та відеовиступів науковців, освітян з України і зарубіжжя

Нелля Ничкало

доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України, Академік-секретар Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України

Лариса Лук'янова

доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, директор Інституту педагогічної освіти і освіти доролих імені Івана Зязюна НАПН України

Галина Сотська

доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, Керівник Кафедри ЮНЕСКО "Неперервна професійна освіта ХХІ століття" при ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України

Мирослава Вовк

доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу змісту і технологій педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Олена Семеног

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри української мови і літератури Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка

Наталія Сулаєва, Олена Лобач, Тетяна Саєнко

Психолого-педагогічний факультет Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка

Інна Терешко, Василь Семенчук,Ольга Музика, Віра Калабська,Ольга Бикова, Тетяна Радзівіл,Анастасія Волошина

Факультет мистецтв Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Анетта Омельченко

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри теорії та методики навчання мистецької освіти Бердянського державного педагогічного університету

Оксана Комаровська

доктор педагогічних наук, професор, завідувач лабораторії естетичного виховання та мистецької освіти Інституту проблем виховання НАПН України

Григорій Васянович

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри гуманітарних дисциплін та соціальної роботи Львівського державного університету безпеки життєдіяльності

ПРОЄКТ УКРАЇНСЬКОГО КУЛЬТУРНОГО ФОНДУ «УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА В КОМІКСАХ» Частина 1

Грачова Надія – керівник проєкту, Ходацька Ольга – експерт-консультант, учитель української мови і літератури гімназії-інтернату №13 м. Києва

ПРОЄКТ УКРАЇНСЬКОГО КУЛЬТУРНОГО ФОНДУ «УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА В КОМІКСАХ» Частина 2

Грачова Надія – керівник проєкту, Ходацька Ольга – експерт-консультант, учитель української мови і літератури гімназії-інтернату №13 м. Києва

КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКІ ПРОЄКТИ МАГІСТРАНТІВ ХЕРСОНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ПІД ЧАС РОСІЙСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ

проєкт реалізували студентки-магістрантки 221М групи. Науковий керівник: Лідія Лимаренко, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри культурології Херсонського державного університету

Гамма Скупинський «Жовто-Блакитна Рапсодія»

Муз. Г.Скупинського «Жовто-Блакитна Рапсодія» для фортепіано на тему пісні Степана Чарнецького «Ой у лузі Червона Калина». Відео створено в рамках Міжнародного проєкту «Гамма Скупинський (Chernivtsi – Los Angeles)». Керівниця кандидатка психологічних наук, доцентка кафедри музики Ірина Бойчук

Матеріали

ХХ Міжнародних мистецько-педагогічних читань пам’яті професора Оксани Петрівни Рудницької

2022

Програмачитань

Сертифікати учасників

Сертифікати за номінаціями