IPOOD hab

Міжнародні мистецько-педагогічні читання пам’яті професора Оксани Петрівни Рудницької

НЕПЕРЕРВНА ПЕДАГОГІЧНА ОСВІТА ХХІ СТОЛІТТЯ: ДОСВІД, ІННОВАЦІЇ, ТЕНДЕНЦІЇ - 2023

Illustration

30 листопада 2023 р. було проведено ХХІ Міжнародні мистецько-педагогічні читання пам’яті професора О.П. Рудницької «Неперервна педагогічна освіта ХХІ століття: досвід, інновації, тенденції».
Ініціатори заходу – відділ змісту і технологій педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України.
Співорганізаторами читань виступили такі заклади освіти і наукові установи: Кафедра ЮНЕСКО "Неперервна професійна освіта ХХІ століття" при ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України; Інститут проблем виховання НАПН України; Український державний університет імені М.П. Драгоманова; Академія прикладних наук імені Стефана Баторія (Скернєвіци, Польща); Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини; Херсонський державний університет; Бердянський державний педагогічний університет; Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка; Гімназія-інтернат №13 м. Києва та ін.

Кількість учасників – близько 150 осіб (науковці, освітяни з різних регіонів України і зарубіжжя), які взяли участь у заході у дистанційному й очному форматі.
Мотиваційне слово до учасників прозвучало від директорки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, доктора педагогічних наук, професора, член-кореспондента НАПН України Лариси Лук’янової. Музичним обрамленням заходу слугував виступ камерного оркестру факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського Українського державного університету імені М.П. Драгоманова (художній керівник – заслужений діяч мистецтв України, доктор педагогічних наук, професор, декан факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського Федоришин Василь Ілліч; диригент – Савченко Галина Віталіївна).

Модератор читань – доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу змісту і технологій педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України Мирослава Вовк.
Проблематика читань охопила питання актуалізації спадщини Оксани Рудницької, сучасних актуалітетів педагогічної, мистецької освіти:

Про Оксану Петрівну Рудницьку

Модератор читань- Мирослава Вовкдоктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу змісту і технологій педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Музично-історичні рефлексії: драматична доля і позитивний образ України

спікер - Комаровська Оксана Анатоліївна доктор педагогічних наук, професор, завідувач лабораторії естетичного виховання та мистецької освіти Інституту проблем виховання НАПН України

Аудіальна театральна комунікація у старшій школі

спікер - Миропольська Наталія Євгенівна доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник лабораторії естетичного виховання та мистецької освіти Інституту проблем виховання НАПН України

Особистісно орієнтований компонент у поглядах українських учених мистецького профілю кінця ХХ–поч. ХХІ ст.

спікер - Горбенко Сергій Семеновичдоктор педагогічних наук, професор кафедри хорового диригування та теорії і методики музичної освіти факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського Українського державного університету імені М.П. Драгоманова

Художня комунікація у вимірах мистецької освіти: теорія і практика

спікер - Паньків Людмила Іванівнадоктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри фортепіанного виконавства та педагогіки мистецтва факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського Українського державного університету імені Михайла Драгоманова

Синергія творчості та духовності у студентських культурно-мистецьких проєктах

спікер - Лимаренко Лідія Іванівнадокторка педагогічних наук, професорка, заслужена працівниця культури України, завідувач кафедри культурології Херсонського державного університету

Синергетичний ефект полімистецького контексту літературної освіти

спікер - Райбедюк Галина Богданівнапрофесор кафедри української мови і літератури Ізмаїльського державного гуманітарного університету

Постать Андрія Кушніренка у відродженні і розвитку української музичної культури

спікер - Дерда Іван Михайловичнародний артист України, професор кафедри музики факультету педагогіки, психології та соціальної роботи Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Людина з великої літери – Оксана Рудницька

спікер - Пічкур Микола Олександровичкандидат педагогічних наук, професор, професор кафедри образотворчого мистецтва Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Організація освітнього процесу на кафедрі теорії та методики навчання мистецьких дисциплін в умовах тимчасового переміщення БДПУ: виклики та перспектив

спікер - Бурназова Віра Володимирівнакандидатка педагогічних наук, доцентка, завідувачка кафедри теорії та методики навчання мистецьких дисциплін Бердянського державного педагогічного університету

Інновації в освіті: «некласична» українська класика» (проєкт УКФ «Українська література в коміксах»)

спікери:Грачова Надія Сергіївнааспірантка Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН УкраїниХодацька Ольга Миколаївнадоктор філософії у галузі освітніх, педагогічних наук, учитель української мови і літератури Гімназії-інтернату №13 м. Києва

Історичні студії «Лінгвоцид в Україні: таймлайн заборони української мови (з досвіду роботи)

спікер - Довганенко Ірина Валентинівна учитель-методист, учитель історії Гімназії-інтернату №13 м. Києва

Основні питання, що обговорювалися під час читань філософсько-аксіологічні та андрагогічні засади педагогічної освіти; педагогічна освіта в Україні: тенденції і перспективи реформування; мистецька освіта у вимірах сучасних модернізаційних змін; зарубіжний досвід підготовки вчителя; педагогічна майстерність як система професійно-мистецьких компетентностей; проблеми, сьогодення, перспективи музейної педагогіки.
Результативність заходу: програма конференції; рекомендації щодо стратегічних пріоритетів розвитку педагогічної освіти, насамперед мистецької, визначення основних напрямів партнерської взаємодії наукових установ, закладів освіти у реалізації європейських і національних векторів підготовки сучасного вчителя, викладача, викладача-дослідника; матеріали конференції («Неперервна педагогічна освіта ХХІ століття: зб. матеріалів ХХІ Міжнародних педагогічно-мистецьких читань пам’яті проф. О.П. Рудницької», що буде опубліковано у 2024 р.).

Матеріали

ХХ Міжнародних мистецько-педагогічних читань пам’яті професора Оксани Петрівни Рудницької

2023

Програма читань

Сертифікати учасників