IPOOD hab

е-Ресурси

 • Illustration

  Професіоналізація педагогічного персоналу у сфері освіти дорослих в умовах формальної і неформальної освіти

  Професіоналізація педагогічного персоналу у сфері освіти дорослих в умовах формальної і неформальної освіти: теоретико-методичний аспект [монографія] / Авт. кол.: Аніщенко О.В., Баніт О.В., Калюжна Т.Г., Коваленко О.Г., Піддячий В.М., Самко А.М. [керівник авт. кол. О. Аніщенко]. Київ: ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України, 2022. 404 с.

 • Illustration

  Концепція підготовки педагогічного персоналу до роботи з дорослими

  Лук’янова Л. Б. Концепція підготовки педагогічного персоналу до роботи з дорослими.Київ: Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, 2022. 28 с.

 • Illustration

  Підготовка педагогічного персоналу до роботи з дорослими у закладах формальної і неформальної освіти

  Підготовка педагогічного персоналу до роботи з дорослими у закладах формальної і неформальної освіти: анотований бібліографічний покажчик. Укл.: Аніщенко О. В., Калюжна Т. Г., Котирло Т. В., Радомський І. П. За ред Аніщенко О. В. Київ: ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України, 2022. 282 с.

 • Illustration

  Тренінги з розвитку професійної компетентності андрагогів

  Баніт О. В., Коваленко О. Г., Котирло Т. В., Піддячий В. М., Самко А. М., Шарошкіна Н. Г. Тренінги з розвитку професійної компетентності андрагогів: [практичний посібник]. Київ: ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України, 2021. 407 с.

 • Illustration

  Професійна компетентність андрагога

  Аніщенко О.В. Професійна компетентність андрагога: методичні рекомендації. Київ: Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, 2022. 74 с.

 • Illustration

  Методика проведення тренінгів з розвитку професійної компетентності андрагогів

  Методика проведення тренінгів з розвитку професійної компетентності андрагогів: методичні рекомендації / Баніт О. В., Коваленко О. Г. Київ: ІПООДмені Івана Зязюна НАПН України, 2022. 104 с.

 • Illustration

  Професійна компетентність андрагога

  Аніщенко О. В. Професійна компетентність андрагога: навчальна програма підвищення кваліфікації наукових, науково-педагогічних, педагогічних працівників, представників громадських організацій. Київ: Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, 2020. 40 с.

 • Illustration

  Педагогічна освіта в Україні: теорія і практика

  Педагогічна освіта в Україні: теорія і практика: словник / укл. М.П. Вовк, Ю.В. Грищенко, С.О. Соломаха, Н.О. Філіпчук, С.В. Ходаківська; Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України. Кропивницький: Імекс-ЛТД, 2021. 328 с.

 • Illustration

  Викладацька практика для здобувачів наукового ступеня доктора філософії

  Вовк, М.П. (укл.). (2021). Викладацька практика для здобувачів наукового ступеня доктора філософії: навчальна програма. Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України. Кропивницький: Імекс-ЛТД.

 • Illustration

  Зміст і методичні засади організації психолого-педагогічної практики в закладах вищої педагогічної освіти

  Грищенко, Ю.В., Філіпчук Н.О. (укл.). (2021). Зміст і методичні засади організації психолого-педагогічної практики в закладах вищої педагогічної освіти: науково-методичні рекомендації. Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України. Кропивницький: Імекс-ЛТД.

 • Illustration

  Зміст і методичні засади організації фахових практик магістрантів у закладах вищої педагогічної освіти

  Соломаха, С.О. (2021). Зміст і методичні засади організації фахових практик магістрантів у закладах вищої педагогічної освіти: методичні рекомендації. Кропивницький: Імекс-ЛТД.

 • Illustration

  Психологія професійної діагностики та професійного консультування

  Психологія професійної діагностики та професійного консультування: практичний посібник / Ігнатович О. М., Татаурова-Осика Г. П., Шевенко А. М. ; за ред. О. М. Ігнатович. — Кропивницький: Імекс-ЛТД, 2021. — 225 с. ISBN 978-966-189-619-1

 • Illustration

  Забезпечення якості педагогічної освіти у зарубіжних країнах

  Забезпечення якості педагогічної освіти у зарубіжних країнах: монографія / Авшенюк Н.М., Дяченко Л.М, Огієнко О.І., Пазюра Н.В., Постригач Н.О. – Київ: ІПООД НАПН України, 2022. – 373 с.

 • Illustration

  Особливості забезпечення якості підготовки вчителів в Австрії та Німеччині

  Особливості забезпечення якості підготовки вчителів в Австрії та Німеччині: метод. рек. / Л. М. Дяченко, М. М. Марусинець. – Кропивницький: Імекс-ЛТД, 2021. – 97 с. ISBN 978-966-189-631-3.

 • Illustration

  Професійна підготовка вчителів старшої школи у зарубіжних країнах

  Годлевська К.В., Котун К.В. Професійна підготовка вчителів старшої школи у зарубіжних країнах: методичні рекомендації до дистанційного курсу – Кропивницький: Імекс-ЛТД, 2021. – 48 с.

 • Illustration

  Професійна підготовка вчителів старшої школи у зарубіжних країнах

  Годлевська К.В. Професійна підготовка вчителів старшої школи у зарубіжних країнах: освітня програма дистанційного курсу – Кропивницький: Імекс-ЛТД, 2021. – 24 с.

 • Illustration

  Професійна підготовка вчителів старшої школи у зарубіжних країнах

  Годлевська К.В., Кобюк Ю.М., Котун К.В., Постригач Н.О. Професійна підготовка вчителів старшої школи у зарубіжних країнах: навчальний посібник для дистанційного курсу / К.В. Годлевська, Ю.М. Кобюк, К.В. Котун, Н.О. Постригач. – Київ, 2022. – 190 с.

 • Illustration

  Механізми забезпечення якості педагогічної освіти в Австралії, Великій Британії, США

  Механізми забезпечення якості педагогічної освіти в Австралії, Великій Британії, США : методичні рекомендації / Н.М. Авшенюк, Ю.М. Кобюк, О.І. Огієнко. – Кропивницький: Імекс-ЛТД, 2021. – 109 с. ISBN 978-966-189-597-2

 • Illustration

  Розвиток педагогічної майстерності викладачів закладів вищої освіти в цифровому освітньому середовищі у повоєнний час

  Лавріненко О. А. Розвиток педагогічної майстерності викладачів закладів вищої освіти в цифровому освітньому середовищі у повоєнний час / Київ: Вид-во ТОВ «Юрка Любченка», 2024. Електронне видання. 125 с. ISBN 978-617-7221-97-4

 • Illustration

  Підготовка викладача закладу вищої педагогічної освіти до цифрової безпеки у повоєнний час

  Петренко Л. М., Султанова Л. Ю. Підготовка викладача закладу вищої педагогічної освіти до цифрової безпеки у повоєнний час: методичні рекомендації / Київ: Вид-во ТОВ «Юрка Любченка», 2024. Електронне видання. 71 с. ISBN 978-617-7221-96-7