IPOOD hab

Illustration

Педагогічна синергія

ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України має не лише багатовимірну, тривалу, плідну взаємодію із різними закладами вищої освіти України, а й проводить спільні заходи, та має підписані угоди про співпрацю. Для поглиблення такої системної співпраці засновано «Об’єднання інституцій-партнерів «Педагогічна синергія», яка об’єднує п’ять педагогічних закладів вищої освіти (Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка) та Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України.

Напрями діяльності

Провідними напрямами діяльності об’єднання є: організація постійного онлайн лекторію із запрошенням провідних зарубіжних і вітчизняних учених; проведення практикоорієнтованих заходів (вебінарів, тренінгів, воркшопів), а також проведення спільних досліджень з проблем удосконалення професійної підготовки вчителя, зокрема змісту фахової і психолого-педагогічної підготовки вчителя; інноваційних технологій підготовки вчителя; форм організації педагогічної практики; інклюзивної складової у професійній підготовці вчителя; моніторингу якості професійної підготовки вчителя тощо.

Онлайн лекторії

із запрошенням провідних зарубіжних і вітчизняних учених

Практичні заходи

проведення практикоорієнтованих заходів (вебінарів, тренінгів, воркшопів та ін.)

Спільні дослідження

з проблем удосконалення професійної підготовки вчителя

Наші партнери

 • Illustration

  Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

  Лазаренко Наталія Іванівна, доктор педагогічних наук, професор, заслужений працівник освіти і науки України, ректор.координатор Акімова Ольга Вікторівна доктор педагогічних наук, професор, завідувачка кафедри педагогіки, професійної освіти та управління освітніми закладами

 • Illustration

  Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

  Петришин Роман Іванович, професор, доктор фізико-математичних наук
  Заслужений працівник освіти України, ректор
  координатор Федірчик Тетяна Дмитрівна, доктор педагогічних наук, професор, декан факультету педагогіки, психології та соціальної роботи.

 • Illustration

  Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

  Цепенда Ігор Євгенович, доктор політичних наук, професор, ректоркоординатор Цюняк Оксана Петрівна, доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки початкової освіти

 • Illustration

  Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка

  Лянной Юрій Олегович, доктор педагогічних наук, професор, ректор
  координатор Семеног Олена Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувачка кафедри української мови і літератури

 • Illustration

  Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

  Буяк Богдан Богданович, доктор філософських наук, професор, член-кореспондент НАПН України, ректор
  координатор Удич Зоряна Ігорівну, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки, керівницю Інклюзивно-ресурсного центру