IPOOD hab

Які якості викладача дійсно важливі для успішного впровадження змішаного навчання у вищій освіті?

Illustration

Досліджуючи це питання, ми опрацювали численні дослідження, але хочемо виділити два ключові:
1) Бруггеман Б., Тондер Й., Стрейвен К. та ін. (2020) на тему «Основні якості викладача для впровадження змішаного навчання у вищій освіті» та
2) Сеспедес-Пандуро Б., Тікона-Арапа Г. С., Зела-Пайі Н. О. та ін. (2023) під назвою «Важливі якості викладача для інтеграції змішаного навчання у вищій освіті». Обидва дослідження надають розуміння того, як змішане навчання може бути ефективно впроваджено в умовах сучасної освіти.

На основі цих досліджень, ми вирішили виокремити декілька ключових аспектів, які впливають на ефективність викладача в умовах змішаного навчання:
1. Якості викладача, що сприяють змішаному навчанню:
● глибоке розуміння педагогічних принципів змішаного навчання;● розуміння необхідності педагогічних змін;● готовність до експериментів з технологіями;● відкритість до обговорення потреб та проблем з колегами;● вміння критично аналізувати свою педагогічну діяльність;● здатність інтегрувати технології у освітній процес.
2. Особливості, які заважають впровадженню:● пасивний підхід до викладання;● страх перед новим;● відсутність системи підтримки від колег● нечітке розуміння змішаного навчання
Важливо зазначити, експерти вважають, що викладачі мають активно взаємодіяти зі студентами, слухати та поважати їхні думки, а також підкреслюють важливість готовності до змін та сміливості експериментувати з технологіями.
Для поглибленого вивчення цієї теми ми продовжуємо шукати відповіді на ці та інші актуальні запитання. Наша команда виконавців проєкту «Максимізація ефективності ресурсів змішаного навчання в закладах вищої педагогічної освіти у воєнний час та повоєнного відновлення України», що реалізується за грантової підтримки НФДУ України науковцями Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, активно працює над дослідженням, щоб забезпечити найбільш повну та актуальну інформацію. Тому будемо ділитися з вами результатами наших знахідок у подальших дописах.
Дякуємо за ваш інтерес та підтримку!

Більше, про дослідження наших іноземних колег, можна прочитати у статтях:
1) Bruggeman, B., Tondeur, J., Struyven, K., Pynoo, B., Garone, A. & Vanslambrouck, S. (2020). Experts speaking: Crucial teacher attributes for implementing blended learning in higher education. The Internet and Higher Education.
https://doi.org/10.1016/j.iheduc.2020.100772

2) Cespedes-Panduro, B., Ticona-Arapa, H. C., Zela-Payi, N. O., Chambi-Condori, N., Sucari-León, A., Chipana-Loayza, P., Sardon-Quispe, W. W., Callupe-Cueva, P. C., Torres-Chuco, M. S., Aguilar-Pichón, F. M., & Tilwani, S. A. (2023). Important Teacher Qualities for Integrating Blended Learning
in Higher Education. Information Sciences Letters, 12 (5), 2189-2201.
https://doi.org/10.18576/isl/120553

Катерина Годлевськакандидат педагогічних наук, виконавець проєкту Максимізація ефективності ресурсів змішаного навчання в закладі вищої педагогічної освіти у воєнний час і повоєнного відновлення України (2022.01/0098) за грантової підтримки НФДУ