IPOOD hab

Виклики самокерованого змішаного навчання

Illustration

Самокероване змішане навчання – одна з його моделей, під якою розуміють таку форму організації освітнього процесу, коли студенти доповнюють традиційне (очне) навчання онлайн-курсами, які проходять вдома або в будь-якому зручному середовищі поза межами формального навчального закладу.
Вчені з Індії (Kritika Karmakar та Dr. Rupjyoti Bhattacharjee) дослідили вплив такого змішаного навчання на його якість, психологічний стан студентів та їх фізичне здоровʼя.

Вони дійшли висновку, що:
● віртуальне навчання може доповнювати, але ніколи не замінить офлайн-навчання;
● однією із умов успішності навчання, заснованого на технологіях, є збалансованість;
● кожна модель змішаного навчання має як переваги, так і виклики.

Більш повну інформацію про виклики самокерованого змішаного навчання можна отримати зі статті: Kritika Karmalar, Rupjyoti Bhattacharjee. Exploring the challenges of self-directed blended learning. The Pharma Innovation Journal. 2023; SP-12(9): 128-133. (in EN). https://www.researchgate.net/publication/373645052_Exploring_the_challenges_of_self-directed_blended_learning
Лариса Петренкодоктор педагогічних наук, професор, виконавець проєкту Максимізація ефективності ресурсів змішаного навчання в закладі вищої педагогічної освіти у воєнний час і повоєнного відновлення України (2022.01/0098) за грантової підтримки НФДУ