IPOOD hab

ГОВОРИМО ПРО BLENDED LEARNING

Illustration

Blended Learning, тобто змішане навчання, яке поєднує використання "the best of both worlds" - найкращих сторін обох форм навчання (очної та дистанційної) - для забезпечення більш гнучкого, ефективного та індивідуального освітнього досвіду. Змішане навчання, яке поєднує в собі традиційні методи навчання та електронне навчання, стає все більш поширеним. Цей підхід до освіти дозволяє гнучко реагувати на потреби сучасного студентства, покращуючи якість навчання та його доступність.
Однак, не можна ігнорувати і можливі недоліки змішаного навчання. Наприклад, не всі студенти однаково ефективно можуть зосередитися на онлайн-заняттях, і не всі викладачі готові адаптуватися до нових технологій. Тому для успішної реалізації такої моделі навчання необхідна якісна підготовка як студентів, так і викладачів.

Досвід зарубіжних країн (наприклад , Велика Британія, Нідерланди, Німеччина, Швейцарія, Скандинавські країни) активно використовують змішане навчання у своїй системі освіти вже доволі давно, однак успіх змішаного навчання в кожній з цих країн залежить від ряду факторів, включаючи інфраструктуру, культурні особливості, фінансування та ступінь підготовки як студентів, так і викладачів до використання технологій. Чим більше набуття досвіду в застосуванні цієї моделі у країн, тим все більш розробленими та ефективними стають їх підходи.
Тим не менш, змішане навчання відкриває нові можливості для підвищення якості освіти та її адаптації до сучасних умов. Це не просто тренд, а реальна необхідність, яка допоможе підготувати компетентних фахівців для роботи в системі освіти в умовах сьогодення.
З 1 серпня 2023 розпочалася реалізація проєкту Максимізація ефективності ресурсів змішаного навчання в закладі вищої педагогічної освіти у воєнний час і повоєнного відновлення України (2022.01/0098) за грантової підтримки Національного фонду досліджень України.
Вже місяць, виконавці проєкту (наукові співробітники ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України К.Котун, К.Годлевська, Л.Лук’янова, О.Баніт, І.Радомський, Л.Петренко, В.Купальний) працюють над грантовим дослідженням. У четвер 31 серпня провели чергове засідання щодо підсумків роботи у організаційній та технічній частині проєкту.
Продовжуємо роботу далі…
Кирил Котункандидат педагогічних наук, старший дослідник, керівник проєкту, Максимізація ефективності ресурсів змішаного навчання в закладі вищої педагогічної освіти у воєнний час і повоєнного відновлення України (2022.01/0098) за грантової підтримки НФДУ