IPOOD hab

Змішане навчання – це «онлайн» + «офлайн» ???

Illustration

У різних дописах на сторінках інтернету, та й у наукових джерелах часто можна зустріти інформацію на кшталт: змішане навчання або blended learning – методика, за якою учні засвоюють частину освітнього матеріалу онлайн, а частину – офлайн у класі …
Варто пам’ятати, що терміни «онлайн» («online») та «офлайн» («offline») використовуються у сфері ІКТ та дослівно перекладаються «на лінії» та «поза лінією» (зв’язку, комунікації, спілкування). Тобто якщо пристрій увімкнений і під’єднаний до Інтернет – ми вживаємо термін «онлайн», а якщо він вимкнений або не має з'єднання з мережею Інтернет – «офлайн». Коли ці поняття вживають стосовно навчання, виникають непорозуміння: мовляв «онлайн» – це комп’ютерно опосередковане, електронне навчання, а «офлайн» – це живе навчання в класі чи аудиторії.

Насправді ж, обидва терміни – і «онлайн», і «офлайн» – це про комп’ютерно опосередковане навчання, і відрізняються вони лише за критерієм режиму: «онлайн» – це комп’ютерно опосередковане навчання у синхронному режимі; «офлайн» – це комп’ютерно опосередковане навчання в асинхронному режимі.
Відповідно в умовах війни можливі такі види (форми) організації навчання:
1. У закладі освіти, який має належне безпечне укриття, заняття можуть розпочатись в очній формі.
2. У закладах освіти, які не мають безпечного укриття, заняття, очевидно, будуть проводитись у дистанційній формі у таких можливих режимах:● дистанційне навчання в режимі онлайн (якщо дозволяє матеріальна база, зокрема, наявність у всіх учасників освітнього процесу комп’ютерної техніки та Інтернет-зв’язку);● дистанційне навчання в режимі офлайн (якщо немає комп’ютерної техніки чи Інтернет-зв’язку);● дистанційне навчання в оптимальному поєднанні режимів онлайн і офлайн.
3. Коли заклад освіти має безпечне укриття, але воно не відповідає кількості учасників освітнього процесу, які одночасно можуть у ньому перебувати, можлива або організація очного навчання у дві зміни, або можна організувати змішану форму навчання таким чином: навчатись в одну зміну, але частину занять проводити в очній формі, а іншу, скажімо, у дистанційній формі (в режимі онлайн або офлайн).
Правильне вживання термінів, дотичних до поняття «змішане навчання» є важливою складовою дослідження «Максимізація ефективності ресурсів змішаного навчання в закладах вищої педагогічної освіти у воєнний час та повоєнного відновлення України», що реалізується за грантової підтримки НФДУ України науковцями Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України.
Детальніше про правильне використання термінів: Назаренко Г. Онлайн-навчання та офлайн навчання: вживаємо запозичені терміни правильно. (2022).

Ольга Банітдоктор педагогічних наук, страший дослідник, виконавець проєкту Максимізація ефективності ресурсів змішаного навчання в закладі вищої педагогічної освіти у воєнний час і повоєнного відновлення України (2022.01/0098) за грантової підтримки НФДУ