IPOOD hab

Використання моделі SAMR для створення ефективної стратегії змішаного навчання

Illustration

Технологія SAMR (Substitution Augmentation Modification Redefinition Model) була розроблена американським доктором Рубеном Пуентедурою (Dr. Ruben Puentedura). Цей підхід дає можливість поступово інтегрувати технології у стратегію змішаного навчання. SAMR містить чотири рівні, які допомагають викладачам включати цифрові навчальні інструменти та платформи в освітній процес, таким чином привносячи переваги сучасних технологій у освітнє середовище змішаного навчання. Розглянемо ці рівні детальніше.
Підміна (Substitution). Перший рівень моделі SAMR – це підміна, коли засоби комп’ютерної візуалізації замінюють традиційні засоби навчання. При цьому функціональний потенціал засобів комп’ютерної візуалізації використовується мінімально.

Це етап рутинного використання засобів комп’ютерної візуалізації, коли вони використовуються як пряма заміна традиційного інструменту без будь-яких функціональних змін.
Як застосувати в змішаному навчанні?На цьому ранньому етапі процесу технологічної інтеграції здобувачів освіти варто заохочувати використовувати технології для вирішення завдань, але саме завдання має залишатися незмінним. Наприклад, якщо ви залучаєте здобувачів освіти працювати разом над груповим проєктом, вони можуть скористатися Інтернетом, щоб зібрати більше інформації про цю тематику. Однак використання технології не буде наріжним каменем проекту змішаного навчання. По суті, використовуються сучасні інструменти, щоб замінити існуючі інструменти, які можуть бути застарілими або неефективними. Це пряма заміна, яка не включає жодних оновлень чи додаткових функцій. Це дає змогу здобувачам освіти повільно та поступово знайомитись з різними технологіями.
Покращення, розширення (Augmentation). Другий крок у процесі SAMR є еволюцією концепції підміни. Функціональні можливості засобів комп’ютерної візуалізації використовуються ширше, порівняно з попереднім етапом. Здобувачів освіти просять використовувати технологію замість існуючих інструментів, заохочують випробувати нові можливості та функції, які можуть запропонувати нові інструменти.
Як застосувати у змішаному навчанні?Інтегруйте нову технологію в заняття, наприклад, онлайн-інструменти для співпраці (наприклад, програми від Google), щоб ваші здобувачі освіти могли на власні очі ознайомитися з перевагами різноманітних технологій. Наприклад, за результатами певного освітнього модулю, можна створити таблицю Google Sheets, вказати там додаткові навчальні ресурсами чи ключові ідеї, а потім поділитися таблицею зі студентами. Попросіть їх додати власні коментарі, ресурси та поділитися ним з іншими. Ви не лише навчаєте своїм прикладом, але й мотивуєте їх досліджувати технологію самостійно.
Модифікація (Modification). Третім кроком успішної стратегії SAMR є модифікація, яка включає зміни в самому змішаному навчанні. Це етап, на якому SAMR переходить від «покращення» до «трансформації». На цьому етапі засоби комп’ютерної візуалізації замінюють традиційні засоби навчання. При цьому функціональність засобів навчання істотно змінюється, відбувається не просто вдосконалення процесу навчання, а його перетворення, що призводить до зміни типу заняття, методів та форм навчання, і як наслідок результатів навчання.
Як застосувати у змішаному навчанні?Завдання, які раніше включали обмежене використання технологій або взагалі їх не використовували, тепер зосереджені на технологічних інструментах. Створіть онлайн-завдання, яке поєднує «старі» методи з новою технологією, щоб здобувачі освіти краще ознайомилися з процесом. Наприклад, попросіть здобувачів освіти підготувати доповідь, яку вони повинні потім перетворити на онлайн-відео-презентацію або слайд-шоу. Це дає їм можливість відчути, наскільки далеко вони просунуться в інтеграції технологій. Тоді як один здобувач освіти може просто записати аудіо розповідь, інший може додати звукові ефекти, фонову музику, а також піктограми до онлайн-презентації. Кожен здобувач освіти йде у власному темпі та відкриває технічні інструменти на власних умовах, має можливість використовувати технології, коли і як вважає за потрібне.
Переосмислення, перетворення (Redefinition). Це четвертий рівень моделі SAMR, де технологія справді трансформує змішане навчання. Використання засобів комп’ютерної візуалізації дозволяє створити умови для розв'язування таких завдань, які раніше неможливо було розв'язати у рамках традиційних підходів. Функціональність засобів комп’ютерної візуалізації істотно розширюється. На цьому етапі здобувачі освіти можуть виконувати завдання та навчальні дії, які раніше були просто неможливими. Також важливо зазначити, що інструктори та фасилітатори повинні визначити роль технологій у класі на цьому етапі.
Як застосувати у змішаному навчанні?Мотивуйте здобувачів освіти обміркувати нові способи використання технологій у навчанні, дайте їм конкретні вказівки щодо того, які інформаційні технології вони можуть використовувати в онлайн-навчанні. Надайте їм детальний перелік інструментів, які вони можуть використовувати, а також посилання на навчальні посібники або покрокові інструкції щодо використання цих інструментів.
Джерело: https://elearningindustry.com/applying-samr-model-create-effective-blended-learning-strategy

Ігор Радомськийкандидат педагогічних наук, доцент, виконавець проєкту Максимізація ефективності ресурсів змішаного навчання в закладі вищої педагогічної освіти у воєнний час і повоєнного відновлення України (2022.01/0098) за грантової підтримки НФДУ