IPOOD hab

Методична готовність викладача закладу вищої освіти до застосування змішаного навчання

Illustration

Змішане навчання сприяє розвитку мультидисциплінарної освіти завдяки використанню технічних засобів навчання, програмного забезпечення, хмарних сервісів, різних платформ та сучасних технологій навчання.

Змішане навчання забезпечує гнучкість освітнього процесу і за допомогою системи кредитів надає можливість студентам обирати предмети за власним вибором і вивчати їх у зручному для себе темпі.

Модернізація сучасної вищої освіти потребує від викладача методичної готовності до застосування змішаного навчання, зокрема вмінь:

створювати або адаптувати навчальні матеріали до онлайн-середовища (відеолекції, інтерактивні завдання, електронні підручники тощо);● планувати заняття для проведення у форматі змішаного навчання з урахуванням офлайн і онлайн-формату;● обирати та використовувати відповідні онлайн-платформи для навчання (LMS (Learning management system), Google Class, DigBluButon, Zoom тощо);● оцінювати роботи студентів в онлайн-середовищі з використанням різних методів (тестування, завдання, проектування, case study, e-портфоліо ін.);● співпрацювати зі студентами в онлайн-середовищі, модерувати дискусії та надавати підтримку;● надавати студентам конструктивний фідбек (зворотний зв’язок) та виявляти можливості для їхнього розвитку;● структурувати навчальний матеріал таким чином, щоб він був послідовно і логічно викладений, зрозумілим для студентів; ● аналізувати дані про результати навчання студентів під час змішаного навчання, відповідно коригувати свою методику; ● співпрацювати з іншими викладачами та експертами для обміну найкращими практиками і підтримки студентів в освітньому процесі.
Організація освітнього процесу в змішаному форматі також потребує від викладача умінь залучати студентів до короткострокового та довгострокового планування, проведення офлайн та онлайн занять, упродовж року моніторити темпи, результати вивчення навчальних курсів, проходження тестування, виконання завдань, проєктів тощо, коригування методики, технологій.
Постійне оцінювання уможливлює виявлення «прогалин» у засвоєнні навчального матеріалу та водночас мотивує студентів до пізнавальної діяльності, сприяє розвитку інтелекту, знань, ставлень, цінностей та навичок.
Більш повну інформацію про виклики самокерованого змішаного навчання можна отримати зі статті: Mrs. Deepanjali Babu Mazumder. Study of Blended Learning Approach and its Impact on Teacher Education (Chapter – 12). Modern Trend in Teacher Education: Innovations, Interventions and Impact. www.drkiranjoshi.com - Book Chapters

Лариса Петренкодоктор педагогічних наук, професор, виконавець проєкту Максимізація ефективності ресурсів змішаного навчання в закладі вищої педагогічної освіти у воєнний час і повоєнного відновлення України (2022.01/0098) за грантової підтримки НФДУ