IPOOD hab

Змішане навчання у вищій освіті: тенденції та перспективи

Illustration

Змішане навчання відіграє ключову роль у сучасній вищій освіті, адже воно сприяє ефективному поєднанню традиційних та цифрових форматів навчання. Центральним у цьому аспекті є адаптація сучасних технологій та новітніх педагогічних підходів.
Стаття Робіна Кастро (Robin Castro) «Змішане навчання у вищій освіті: тенденції та перспективи» висвітлює центральні тенденції та технологічні можливості у цій сфері, базуючись на аналізі 45 наукових статей.
Перейдемо до короткого аналізу ключових пунктів цієї статті, що дозволить нам глибше зрозуміти сучасні тенденції та можливості змішаного навчання у вищій освіті.

1. Тенденції в змішаному навчанні:● постійний розвиток технологій, які підтримують змішане навчання – платформи для управління навчанням (LMS), інструменти для співпраці в реальному часі тощо, які допомагають підтримувати ефективну взаємодію між учасниками навчального процесу;● адаптація сучасних педагогічних підходів, таких як зворотний клас (flipped classroom), гнучке навчання (flexible learning) та диференційоване навчання (differentiated instruction), є центральним для оптимізації змішаного навчання;● використання аналітики навчання для надання своєчасного зворотного зв’язку та адаптації навчальних стратегій є ключовим для підтримки якості навчання.

2. Технологічні можливості:
● датифікація дозволяє збирати та аналізувати великі обсяги даних для покращення навчального процесу та персоналізації навчання;● штучний інтелект та машинне навчання відкривають можливості для автоматизації рутинних процесів, прогнозування успіху студентів та рекомендацій щодо ресурсів для навчання;● мобільне навчання забезпечує гнучкість та доступність навчання через мобільні технології, дозволяючи студентам навчатися будь-де та будь-коли.

3. Контексти використання:
● адаптація до локальних умов, врахування культурних, соціальних та економічних факторів є важливим для успішного впровадження технологій змішаного навчання;● професійний розвиток викладачів та їх підготовка до використання нових технологій та педагогічних стратегій відіграє критичну роль у підтримці ефективного змішаного навчання;● етика та конфіденційність є важливими аспектами, які необхідно враховувати при впровадженні технологій змішаного навчання, щоб забезпечити захист даних студентів та відповідність етичним нормам.

Стаття відкриває широкий спектр можливостей для покращення якості та ефективності вищої освіти через змішане навчання. Адаптація сучасних технологій, розвиток педагогічних підходів та уважне врахування локальних контекстів є ключовими для успішного впровадження та оптимізації змішаного навчання. Через глибокий аналіз 45 наукових статей, ця робота вносить вагомий внесок у розуміння поточного стану та перспектив змішаного навчання в контексті вищої освіти. Стаття слугує цінним ресурсом для освітніх закладів, науковців та практиків, які прагнуть глибше зрозуміти та використовувати потенціал змішаного навчання для досягнення вищої якості освітнього процесу.
Цей аналіз підкреслює важливість неперервного дослідження та адаптації змішаного навчання, особливо в умовах швидкого технологічного розвитку та змін у соціально-економічному оточенні. Ці та інші завдання вже взяли на себе виконавці проєкту «Максимізація ефективності ресурсів змішаного навчання в закладах вищої педагогічної освіти у воєнний час та повоєнного відновлення України» (проєкт реалізується за грантової підтримки НФДУ України науковцями Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України). Наша команда активно працює над дослідженням, щоб забезпечити найбільш повну та актуальну інформацію, яка сприятиме оптимізації процесу змішаного навчання та відповідатиме сучасним викликам освітнього середовища.

Посилання: Castro, R. (2019). Blended learning in higher education: Trends and capabilities. Education and Information Technologies, 24, 2523–2546.
https://doi.org/10.1007/s10639-019-09886-3

Катерина Годлевськакандидат педагогічних наук, виконавець проєкту Максимізація ефективності ресурсів змішаного навчання в закладі вищої педагогічної освіти у воєнний час і повоєнного відновлення України (2022.01/0098) за грантової підтримки НФДУ