IPOOD hab

Три важливі компоненти високоякісного змішаного навчання

Illustration

Змішане навчання поєднує в собі онлайн та особисте навчання, тим самим забезпечуючи гнучкі шляхи навчання, активно використовує технології, спрямовані на передачу інформації між учасниками освітнього процесу та орієнтує викладачів на підтримку здобувачів освіти.
Для покращення результатів навчання, варто врахувати три важливі компоненти змішаного навчання:
● свободу дій студента, ● диференціацію ● контроль над темпом навчання.

Перший компонент: свобода дій студента, що передбачає вибір шляхів навчання, є ключовим компонентом змішаного навчання. Педагоги, які пропонують різні варіанти навчання студентам, формують у них почуття відповідальності за результати навчання, а це позитивно впливає на мотивацію здобувачів освіти якісно навчатись. Для викладача, завдання полягає в тому, щоб створити можливості для студентів приймати важливі рішення щодо того, що вони вивчають, як навчаються та що створюють, щоб продемонструвати якісні результати навчання.
Вибір на основі змісту. Надання здобувачам освіти право приймати рішення щодо того, що вони вивчають, позитивно впливає на їхній інтерес до навчання. Наявність самостійності у виборі тем або проектів, які відповідають їхнім інтересам, дозволяє їм поглибити зміст певного матеріалу та стати більш залученими до навчання. Наприклад, викладач, який розробляє тему, що зосереджена на екосистемах, може розширити можливості здобувачів освіти, дозволяючи їм вибрати екосистему, у дослідженні якої вони справді зацікавлені. Хтось може вибрати тропічний ліс, а інших може захопити пустеля чи океанські екосистеми. Цей елемент вибору посилює інтерес студентів до навчання, оскільки вони відчувають зв’язок із матеріалом, який вивчають. Замість того, щоб затвердити один текст для всієї групи, на заняттях з літератури викладачі можуть надати підібраний список книг або оповідань, у кожній з яких висвітлюються різні теми чи літературні стилі. Студент, який цікавиться соціальними проблемами, може вибрати текст, присвячений цим темам, тоді як інший, зацікавлений таємницями, може вибрати книгу в напрямі історії та ін.
Вибір на основі технологій навчання. Надання студентам самостійності визначати свій підхід, вибирати матеріали, працювати онлайн або офлайн, співпрацювати з партнером або працювати індивідуально, розвиває більш глибоке почуття власної відповідальності за результати свого навчання. Визнаючи та цінуючи свій вибір, студенти почуваються більш спроможними та відповідальними за свій освітній досвід. Такі персоналізовані можливості прийняття рішень сприяють розвитку внутрішньої мотивації та активної участі, а також дозволяють студентам виявити свої сильні сторони та зрозуміти свої вподобання, ще більше зміцнюючи їхню впевненість і віру у свої здібності. На початку навчання викладачі можуть присвятити час ознайомленню здобувачів освіти з декількома технологіями навчання, як-от групові ролі, акваріум тощо. Коли студенти зрозуміють їх і матимуть час для того, щоб потренуватися в кожній з них, викладач може надати перелік варіантів і дозволити студентам групуватися на основі технології навчання, яку вони хочуть використовувати.
Другий компонент: диференціація. Основа високоякісного дизайну в змішаному навчанні, — послідовна та ефективна диференціація. Диференціація передбачає коригування методів навчання для задоволення унікальних потреб і здібностей здобувачів освіти.
На заняттях з історії викладачі можуть диференціювати досвід проведення досліджень, щоб задовольнити різноманітні навчальні потреби та інтереси. Вони можуть запропонувати студентам вибрати дослідницькі теми, пов’язані з ширшою історичною темою чи епохою, що вивчається, і надати структуровані дослідницькі посібники чи графічні організатори для студентів, яким може бути корисна додаткова інформаційна підтримка. Вони також можуть дозволити студентам працювати з партнером-дослідником або в малих групах. Спільне дослідження може сприяти командній роботі, взаємопідтримці і обміну різноманітними точками зору та ідеями. Кінцева мета диференціації полягає в тому, щоб використовувати дані формувального оцінювання як компас для постійного визначення та задоволення різноманітних потреб здобувачів освіти у навчанні. Проактивно адаптуючи навчальні підходи, зміст і навчальний досвід, педагоги прагнуть надати кожному студентові шлях, який відповідає його сильним сторонам, ведучи їх до досягнення намічених цілей. Завдяки такому індивідуальному та інклюзивному підходу диференціація сприяє створенню динамічного та сприятливого освітнього середовища, що дає кожному студентові можливість реалізувати свій потенціал.
Третій компонент: контроль над темпом. Цей компонент високоякісного змішаного навчання зосереджується на контролі студента над темпом власного навчання. Багато проблем з керівництвом навчальною групою і непродуктивна поведінка здобувачів освіти можуть бути пов’язані з невідповідністю між темпом, з яким просувається навчання, і темпом, якого потребує студент. Якщо темп навчання змінюється надто швидко, студенти можуть відчути себе приголомшеними, розчарованими. Навпаки, студенти нудьгують і відволікають один одного, якщо темп заняття надто повільний.
Змішане навчання стратегічно передає контроль над темпом навчання студентам, надаючи їм автономію контролювати швидкість, з якою вони отримують і обробляють інформацію, а також виконують завдання. Заохочення студентів підходити до навчальної діяльності в комфортному темпі покращує їхню залученість до навчання. Наприклад, якщо викладачі використовують відео в класі для передачі інформації, вони повинні створити буфер часу навколо цього відео. Таким чином студенти можуть призупинити, перемотати назад або переглянути відео ще раз. Подібним чином викладачі, які використовують модель списку відтворення, можуть надати учням високий ступінь контролю над тим, як швидко вони просуваються через послідовність навчальних дій, щоб переконатися, що всі студенти можуть рухатися в зручному для них темпі.
Отже, розвиваючи свободу студентів шляхом осмисленого вибору, постійно диференціюючи навчання та надаючи студентам можливість керувати темпом навчання, ми можемо створити динамічне змішане навчальне середовище, яке відповідає різноманітним потребам наших студентів. Ці три компоненти змішаного навчання гарантують, що інтеграція технологій є не поверхневим, а трансформаційним підходом, який посилює залучення студентів, прищеплює любов до навчання та, зрештою, призводить до покращення результатів навчання.
Джерело: https://catlintucker.com/2023/07/high-quality-blended-learning/  
Ігор Радомськийкандидат педагогічних наук, доцент, виконавець проєкту Максимізація ефективності ресурсів змішаного навчання в закладі вищої педагогічної освіти у воєнний час і повоєнного відновлення України (2022.01/0098) за грантової підтримки НФДУ