IPOOD hab

ЗА і ПРОТИ змішаного навчання

Illustration

Наразі модель змішаного навчання активно використовується у багатьох країнах. Існує статистика, згідно з якою роботодавці охоче працевлаштовують випускників онлайн або змішаних програм, оскільки вони не тільки мають навички роботи з новими комп'ютерними технологіями, але й здатні самостійно працювати і навчатися.
Сучасний досвід свідчить, що модель змішаного навчання повністю вписується в концепцію модернізації сучасної освіти, засновану на впровадженні нових освітніх стандартів навчання. Однак, оскільки у багатьох навчальних закладах рівень забезпечення інформаційними технологіями та загальний рівень комп'ютерної грамотності суб'єктів освітнього процесу вимагає кращого, вести мову про системне впровадження моделі змішаного навчання у навчальний процес, нажаль ще не доцільно.

ЧОМУ ЦЕ ВІДБУВАЄТЬСЯ ?
Причин є декілька.
По-перше. Найбільш вагомою причиною є неготовність викладачів використовувати сучасні комп'ютерні технології у навчальному процесі. У цьому сенсі можна вести мову про технофобію (Dudney G., Hockly N. How to…Teach English with Technology. Pearson Education Limited Edinburgh Gate Harlow Essex CM20 2JE England and Associat-ed Companies throughout the world. 2007. P. 15.).
Передусім це стосується викладачів, які або бояться, або не хочуть використовувати нові технології. Терміни, що не так давно з'явилися у щоденному вжитку «цифрові аборигени» (digital natives) – люди, які активно використовують цифрові технології в усіх сферах життя та «цифрові імігранти» (digital immigrants) – ті, хто через певні причини, зокрема, вікові, не прагне навчатися та адаптуватися до змін, достатньо точно відображають ставлення до використання ІКТ у процесі навчання.
Отже викладачі, які відповідають визначенню «цифрові імігранти», не вбачають сенсу змінювати роками відпрацьований алгоритм викладання.
По-друге. Дефіцит часу. Створення нових е-курсів, пошук інформації, підготовка презентацій, перевірка завдань – вимагають від викладача не тільки опанування нових технологій, але і багато додаткового часу.
По-третє. При створенні е-навчальних ресурсів викладачі використовують напрацювання інших авторів. Отже постає проблема авторського права, зокрема при використанні матеріалів з Інтернету. Слід пам’ятати, що використовувати чужі матеріали можна лише за умови дозволу від власника, що однак може виявитися трудомістким, дорогим і тривалим процесом.
Отже існує багато ЗА і ПРОТИ, які ще довго будуть дискутуватися. Проте поза усяким сумнівом – науково технічний процес, зміни, які відбуваються у сучасному суспільстві, перетворили цифрові технології в ефективний інструмент навчання, а їх подальше активне впровадження не викликає жодних сумнівів. У підсумку, конкуренція на освітньому ринку примусить освітні установи брати до уваги ІКТ як важливий інструмент співпраці студентів і викладачів, коли вигоду отримують усі суб’єкти освітнього процесу.
Більше про переваги й недоліки змішаного навчання можна прочитати у статті https://lib.iitta.gov.ua/728316/1/2021_ShLV%20_Bulgaria.pdf або на сайті https://www.miyklas.com.ua/novosti/2021/09/zmishane-navchannya-plyusi-ta-minusi Освіторія також вивчає цей процес - переглянути

Лариса Лук'яновадоктор педагогічних наук, професор, виконавець проєкту Максимізація ефективності ресурсів змішаного навчання в закладі вищої педагогічної освіти у воєнний час і повоєнного відновлення України (2022.01/0098) за грантової підтримки НФДУ