IPOOD hab

Психолого-педагогічний супровід реалізації
змішаного навчання в освітньому просторі ЗВО
(продовження)

Illustration

У минулому огляді під назвою «Психолого-педагогічний супровід реалізації змішаного навчання в освітньому просторі ЗВО» було виокремлено низку труднощів, з якими стикаються викладачі й здобувачі під час змішаного навчання. Продовжуємо цю тему й наводимо рекомендації для подолання цих труднощів.
Кожний університет має психологічну (соціально-психологічну) службу. Для того, щоб успішно налагоджувати контакт з учасниками навчального процесу та плідно працювати в умовах змішаного навчання психологічна служба університету може надавати допомогу викладачам у вигляді:● інформації про індивідуальні особливості здобувачів;● порад з визначення стилю спілкування як із групою загалом, так і з кожним здобувачем індивідуально;

● рекомендацій з формування складу здобувачів для роботи в малих і великих групах, у відстеженні групової динаміки та формуванні сприятливого клімату в освітньому середовищі;● оптимальних шляхів вирішення можливих конфліктних ситуацій, якщо такі виникають у процесі змішаного навчання.
Ознайомимося детальніше як враховувати індивідуальні особливості здобувачів.
Зазвичай викладач сприймає здобувачів загалом як монолітну групу певного потоку (курсу). У період тотального дистанційного навчання викладачі часто не бачили обличчя всіх здобувачів, тому що ті не включають камери. Змішане навчання певною мірою змінює ситуацію, оскільки є можливість працювати в аудиторії.
Відтак, потрібно враховувати, що серед здобувачів є екстраверти та інтроверти.
Рекомендації для успішної взаємодії з екстравертами:● надавати можливість для спілкування з викладачем та з одногрупниками, обговорення отриманих результатів, в режимі як аудиторного так і дистанційного навчання (на форумах, відео-конференціях);● організовуючи роботу в групах, пропонувати їм керівні ролі;● своєчасно надавати зворотній зв’язок, навіть якщо він не позитивний.
Рекомендації для успішної взаємодії з інтровертами:● заздалегідь надавати перелік питань для обговорення; ● давати їм достатньо часу для обмірковування;● не допускати публічного обговорення їхніх невдач і помилок;● особливо важливо надавати позитивний зворотній зв’язок, спрямований на підкріплення отриманих успіхів.
Практичне відпрацювання рекомендованих способів подолання труднощів відбуватиметься в тренінговому форматі, що розробляється науковцями Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України в межах проєкту «Максимізація ефективності ресурсів змішаного навчання в закладах вищої педагогічної освіти у воєнний час та повоєнного відновлення України», що реалізується за грантової підтримки НФДУ України.
Ольга Банітдоктор педагогічних наук, старший дослідник, виконавець проєкту Максимізація ефективності ресурсів змішаного навчанняв закладі вищої педагогічної освіти у воєнний час і повоєнноговідновлення України (2022.01/0098) за грантової підтримки НФДУ