IPOOD hab

Психолого-педагогічний супровід реалізації
змішаного навчання в освітньому просторі ЗВО
(продовження)

Illustration

Продовжуємо знайомитися з індивідуальними особливостями здобувачів, що допоможе викладачам враховувати їх у процесі змішаного навчання.
Кожна людина отримує інформацію та опановує знання за допомогою різних каналів сприйняття і реагує на неї різними способами. Якщо реакції – це більше до визначення інтровертів і екстравертів, то в залежності від домінуючого способу сприйняття інформації й здобування знань люди діляться на 4 типи: візуали, аудіали, кінестетики, інтелектуали.
Візуали сприймають зовнішній світ через образи, уяву, фантазію. Вони мислять «картинками», у яких більше фарб, ніж слів. Тому досить часто вони жестикулюють, адже їм не вистачає слів, щоб повністю описати свої думки. Такі люди відрізняються відмінною візуальною пам’яттю.

Аудіали звертають максимум уваги на мовлення. Вони вловлюють найменші зміни тону, висоти голосу, інтонацію. Розповідаючи про що-небудь, вони оперують словами: «говорили» «чув», «звучало» тощо.
Кінестетики сприймають світ через дотик, тактильний контакт. Вони хочуть одразу спробувати і застосувати отримані знання на практиці. Для них важливою є практична діяльність, у процесі якої виникають почуття й емоції.
Інтелектуальний або абстрактно-вербальний тип для ефективного засвоєння аналізує та узагальнює інформацію за допомогою таблиць, рисунків, схем, діаграм. Їм потрібно обдумати отримані знання, критично опрацювати їх і зберегти у зручній для себе формі.Існують інші класифікації. Дізнатися про них можна тут переглянути
Технологія змішаного навчання дозволяє підбирати завдання для кожного типу. Пройти кваліфіковане тестування й визначити свій тип сприймання інформації, а також розробити рекомендації для успішної реалізації змішаного навчання з урахуванням цих типів можна буде в тренінговому форматі, що розробляється науковцями Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України в межах проєкту «Максимізація ефективності ресурсів змішаного навчання в закладах вищої педагогічної освіти у воєнний час та повоєнного відновлення України», що реалізується за грантової підтримки НФДУ України.
Ольга Банітдоктор педагогічних наук, старший дослідник, виконавець проєкту Максимізація ефективності ресурсів змішаного навчанняв закладі вищої педагогічної освіти у воєнний час і повоєнноговідновлення України (2022.01/0098) за грантової підтримки НФДУ