IPOOD hab

Етичні дилеми змішаного навчання 

Illustration

Доступність і нерівність в освіті можуть бути викликані відсутністю технічного забезпечення студентів (комп’ютер, якісний Інтернет), що унеможливлює належний доступ до технологій, а отже, породжує нерівність в отриманні знань.
Варто визнати, що ці проблеми не вдалося вирішити до кінця за часи пандемії COVID-19 і вони існують в Україні до тепер, а в деяких громадах ще й загострились у зв’язку з постійними ракетними обстрілами і бомбардуваннями (прифронтові регіони). Також необхідно враховувати, що частина студенів, які продовжують навчання, ще перебуває на окупованих російськими військами територіях.
З досвідом рішень відносно використання низькотехнологічних інструментів щодо подолання втрат у навчанні та усунення постійного розриву в освіті між тими, хто має вільний доступ до технологій, і тими, чий доступ обмежений можна ознайомитись на сайті BOLD за посиланням: Які уроки ми можемо винести з освітніх інновацій, розроблених під час пандемії?

Конфіденційність і захист даних. Збирання та зберігання даних науково-педагогічного персоналу та студентів може створювати проблеми конфіденційності та приватності. Щоб уникнути цих проблем доцільно дотримуватись високих стандартів захисту даних для запобігання витоку особистої інформації. Вирішувати цю проблему в екстремальних умовах на початку російської агресії на територію суверенної України довелось релокованим закладам освіти (усіх типів).
Тема цифрової безпеки в професійній діяльності викладачів педагогічних закладів вищої освіти порушується у наукових публікаціях українських учених: ● Бондаренко, В. І. (2019). Умови та засоби формування навичок інформаційної безпеки майбутніх учителів. Інформаційні технології і засоби навчання, 74(6), 294–306. https://doi.org/10.33407/itlt.v74i6.2550;● Будник О. (2020). Підготовка вчителя до розвитку цифрової грамотності учнів Нової Української школи. Освітні обрії. Т. 50. № № 1 С. 140-145. DOI: https://doi.org/10.15330/obrii.50.1.140-145;● Генсерук Г. Р. (2021). Міжнародні рамки цифрової компетентності майбутніх учителів. Педагогічні науки: зб. наук. праць. С. Вип.94. С. 32-37. DOI https://doi.org/10.32999/ksu2413-1865/2021-94-4;● Друшляк, М. Г., Семеног, О. М., Грона, Н. В., Пономаренко, Н. П., & Семеніхіна, О. В. (2022). Типологія інтернет-ресурсів для розвитку інфомедійної грамотності молоді. Інформаційні технології і засоби навчання, 88(2), 1–22. https://doi.org/10.33407/itlt.v88i2.4786;● Канішевська, Л. В. (2022). Науково-практична реалізація цифровізації виховного процесу в сучасних умовах: Наукова доповідь загальним зборам НАПН України «Науково-методичне забезпечення цифровізації освіти України: стан, проблеми, перспективи», 18-19 листопада 2022 р. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 4(2), 1-6. https://doi.org/10.37472/v.naes.2022.4224;● Петренко Л.М. Цифрова безпека в професійній діяльності майбутніх викладачів педагогічних закладів вищої освіти: нормативно-правовий аспект. Вісник післядипломної освіти. Серія «Педагогічні науки». 2023. Вип. 24(53). С. 138-152. DOI https://doi.org/10.58442/2218‐7650‐2023‐24(53)‐138‐152;● Петренко, Л. (2023). Цифрова безпека в стуктурі цифрової компетентності майбутнього викладача педагогічного закладу вищої освіти: змістовий компонент. освіта дорослих: Теорія, досвід, перспективи, 23(1), 98-109. https://doi.org/10.35387/od.1(23).2023.98-109;● Плаксієнко, В. Я., Дорогань-Писаренко, Л. О., Прийдак, Т. Б., Лега, О. В., Яловега, Л. В., & Красота, О. Г. (2020). Проєктування рамки цифрової компетентності майбутніх економістів. Інформаційні технології і засоби навчання, 80(6), 140–160. https://doi.org/10.33407/itlt.v80i6.3885;● Султанова, Л., & Прокоф’єва, М. (2022). Цифрова безпека в галузі вищої освіти. освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи, 21(1), 106-117. https://doi.org/10.35387/od.1(21).2022.106-117.
Наукові публікації зарубіжних учених:● Harrison Stewart (2023) Digital Transformation Security Challenges, Journal of Computer Information Systems, 63:4, 919-936, DOI: 10.1080/08874417.2022.2115953● Jennifer R. Henrichsen & Martin Shelton (2023) Boundaries, Barriers, and Champions: Understanding Digital Security Education in US Journalism Programs, Journalism Studies, 24:3, 309-328, DOI: 10.1080/1461670X.2022.2148267● Ruiz Salvador L. C., Alvarez Llerena C. L., Dai Nguyen H. Ph. (2021). Digital Education. 2. pp. 65-76. DOI:10.37458/ssj.2.2.4

Лариса Петренкодоктор педагогічних наук, професор, виконавець проєкту Максимізація ефективності ресурсів змішаного навчанняв закладі вищої педагогічної освіти у воєнний час і повоєнноговідновлення України (2022.01/0098) за грантової підтримки НФДУ