IPOOD hab

Чотири ключові проблеми змішаного навчання

Illustration

Для ефективної реалізації змішаного навчального середовища в ЗВО потрібно вирішити чотири ключові проблеми: 1) забезпечення гнучкості;2) стимулювання взаємодії;3) полегшення процесів навчання студентів;4) створення сприятливого навчального клімату.
З огляду на те, що в науковій літературі представлені розрізнені спроби впоратися з цими викликами, автори статті «Чотири ключові проблеми дизайну змішаного навчання» здійснили систематичний огляд наукових джерел. Із 640 джерел за допомогою поетапної процедури з попередньо визначеними критеріями відбору, вони вибрали й проаналізували 20 досліджень.

Результати показали, що:
1) гнучкість забезпечується, коли студенти мають певний рівень контролю над часом, місцем, шляхом і темпом навчання;
2) соціальна взаємодія зазвичай стимулюється через очні зустрічі як онлайн, так і аудиторні;
3) високу успішність показують ті студенти, які володіють навичками саморегуляції, низький рівень успішності у студентів, які ще не оволоділи навичками самостійного навчання;
4) зазвичай мало уваги приділяється таким формам і методам навчальної діяльності, які б створювали сприятливий навчальний клімат.

Детальніше ознайомитися з цією інформацією можна у статті:
Буленс Р., Де Вевер Б. та Воет М. (2017). Чотири ключові проблеми для дизайну змішаного навчання.
Boelens, R., De Wever, B., & Voet, M. (2017). Four key challenges to the design of blended learning: A systematic literature review. Educational Research Review, 22, 1-18.
https://doi.org/10.1016/j.edurev.2017.06.001 http://www.tecolab.ugent.be/pubs/2017_Boelens_De_Wever_Voet_EDUREV.pdf

Ольга Баніт,доктор педагогічних наук, старший дослідник, виконавець проєкту Максимізація ефективності ресурсів змішаного навчанняв закладі вищої педагогічної освіти у воєнний час і повоєнноговідновлення України (2022.01/0098) за грантової підтримки НФДУ