IPOOD hab

Розробка змішаних курсів: спосіб ADDIE

Illustration

Дослідниця Дженіфер Гаррет (Jennifer Garrett, 2013) у своїй роботі «Designing Blended Courses the ADDIE Way» говорить про те, що змішане навчання передбачає не просто перенесення частин очного навчання онлайн, а вимагає перегляду концепції всього процесу навчання. Саме тут приходить на допомогу метод ADDIE.
Метод ADDIE — це абревіатура, що означає аналіз, проектування, розробка, впровадження та оцінка (analysis, design, development, implementation, and evaluation). Це надзвичайно важливий інструмент для розробки змішаних курсів.
Аналіз
Викладачі повинні аналізувати свої курси, хоча дехто з них часто хоче пропустити цей крок. Педагогам легко припустити, що якщо вони знають зміст, то знають, що працює, а що ні. Проте студенти активно впливають на успішність різних навчальних інструментів і методологій.

Іноді студенти приходять на заняття з неправильним уявленням про викладача, зміст або формат курсу. Крім того, вони можуть мати знання, які не пов’язали з курсом, не продемонструвати належного розуміння цього попереднього змісту. Це дивує деяких викладачів, які очікують від студентів демонстрації знань, які вони здобули на інших курсах. Ось чому для викладачів важливо зрозуміти, що студенти можуть знати, а чого вони можуть не знати до того, як вони прийдуть на заняття, а також який зміст курсу, ймовірно, буде для них найбільш прийнятним. Попереднє оцінювання курсу може підказати, де студенти мали труднощі, і саме на цьому викладачі зможуть зосередити деякі онлайн-компоненти змішаного курсу. Без належного аналізу викладачі не знали б, на якій концепції потрібно акцентувати увагу. Вони можуть надмірно наголошувати на темах, які легко сприймаються студентами, і приділяти менше уваги більш складним.
Проєктування
Створення детальних навчальних цілей є одним із найскладніших педагогічних видів діяльності, з якими стикаються викладачі. Дуже часто педагоги використовують такі слова, як «знати», «розуміти» або «навчатися» у своїх навчальних цілях. Однак ці слова обмежують. Активні дієслова набагато потужніші та ефективніші, а фактичні цілі мають бути набагато конкретнішими та детальнішими. Тверді цілі навчання не тільки дозволяють викладачам планувати зміст і створювати навчальні плани, але вони також допомагають викладачам визначити, які технології використовувати в навчанні. Коли викладачі мають чіткі цілі навчання, вони повинні визначити, які навчальні технології доступні в їхніх навчальних закладах, і використовувати ці варіанти, щоб розділити курси на очні та онлайн.
Розробка
Розробка курсу вимагає багато часу, незалежно від того, яка технологія використовується. Розробка мультимедійних заходів, ігор, онлайн-вікторин і блогів потребує часу. Викладачі зацікавлені, щоб студенти мали доступ до значної кількості онлайн-інформації, щоб підтримувати їхню зацікавленість, тому викладачам доведеться поспішати з розробкою різних компонентів курсу, щоб усе було завершено до запуску курсу. Весь дизайн повинен бути повністю розроблений до початку навчання. Можливе також внесення змін в міру розвитку курсу, оскільки не завжди курс буде ідеальним відразу. Однак це має бути готовий продукт, який в подальшому можна доопрацювати та покращити, а не незавершений продукт, який потрібно завершувати в міру розвитку. Оскільки важко точно передбачити, скільки часу знадобиться для розробки повного змішаного курсу, доцільно починати якомога раніше. Розробка нового курсу може зайняти за словами дослідниці принаймні цілий семестр, іноді цілий рік. Саме тому доцільно почати з великих частин та основних елементів курсу. За допомогою такого шаблону викладачі можуть заповнювати, уточнювати та вдосконалювати курс упродовж наступного часу.
Впровадження
За твердженнями Дж.Гаррет однією з ефективних стратегій розподілу часу є розробка курсу протягом навчального року, а потім його впровадження.
Оцінка
Остання фаза ADDIE є фазою оцінки. Оцінка змішаного курсу є критичною. Викладачі захочуть знати, чого досягли студенти, скільки часу вони витрачають на різні онлайн-компоненти та наскільки корисними для них є ігри та інші функції. Важливо не тільки збирати інформацію, а й діяти відповідно до неї. Тільки так можна покращити курс. Онлайн-технології насправді спрощують оцінювання, а отримана інформація полегшує вдосконалення змішаного курсу.

Джерело:
https://www.facultyfocus.com/articles/blended-flipped-learning/designing-blended-courses-the-addie-way/

Ігор Радомський,кандидат педагогічних наук, доцент, виконавець проєкту Максимізація ефективності ресурсів змішаного навчанняв закладі вищої педагогічної освіти у воєнний час і повоєнноговідновлення України (2022.01/0098) за грантової підтримки НФДУ