IPOOD hab

Ресурсний потенціал платформи
Moodle у змішаному навчанні

Illustration

Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) - це модульне об'єктно-орієнтоване динамічне навчальне середовище, яке називають також системою управління навчанням (LMS), системою управління курсами (CMS), віртуальним навчальним середовищем (VLE) або просто платформою для навчання, яка надає викладачам, учням та адміністраторам дуже розвинутий набір інструментів для комп'ютеризованого навчання, в тому числі дистанційного. Moodle можна використовувати в навчанні школярів, студентів, при підвищенні кваліфікації, бізнес-навчанні, як в комп'ютерних класах навчального закладу, так і для самостійної роботи вдома.
Moodle - це безкоштовна, відкрита (Open Source) система. Вона не лише безкоштовна, а й не потребує для своєї роботи жодного платного програмного забезпечення. Тобто кожний навчальний заклад може впровадити у себе не просто безкоштовну і найбільш досконалу, а ще й абсолютно ліцензійну систему, не витративши жодної копійки на придбання програмного забезпечення. При цьому він може вносити зміни у код у відповідності до своїх потреб.

Moodle - це найбільш досконала і поширена в Україні і в світі система такого призначення. На даний момент Moodle вже має близько 400 мільйонів користувачів в усьому світі й продовжує розвиватися темпами, значно швидшими, ніж її конкуренти. У 2018 р. сталася знакова подія. За статистикою, використання платформи Moodle у світі перевищило використання усіх інших платформ разом узятих. В Європі 2/3 закладів вищої освіти використовують саме Moodle. В Україні, де використання платних платформ дуже обмежене, Moodle практично не має конкурентів. Тобто обрати для впровадження в навчальному закладі саме Moodle - це приблизно те саме, що обрати, як іноземну мову для вивчення, - англійську.
Електронний навчальний курс на Moodle містить інструкційний, навчально-методичний та контролюючий блоки. Інструкційний блок охоплючає всі матеріали, необхідні для забезпечення та організації навчання, – анкети-опитувальники, інструкції щодо роботи в середовищі, загальну інформацію про курс та його цілі. Навчально-методичний блок передбачає навчальні матеріали дисципліни до лекцій, практичних занять, лабораторних робіт, творчі завдання, перелік питань та джерел для самостійного опрацювання. Контролюючий блок містить завдання для проміжного та підсумкового контролю знань здобувачів.
Технічний потенціал – платформа Moodle, розроблена на основі системного підходу і складається з багатьох взаємопов’язаних між собою елементів, спрямованих на реалізацію однієї мети – організацію електронного навчання, що відповідає основним властивостям систем. Moodle ще називають інструментальним середовищем для розроблення як окремих онлайн-курсів, так і освітніх веб-сайтів. В основу розроблення цього проєкту покладено теорію соціального конструктивізму та її використання для навчання. Все про розроблення Moodle LMS 4.3 можна дізнатися на сторінці Moodle.org 
Організаційний потенціал – платформа Moodle включає організаційні методи, пов’язані з жорстким розподілом функцій між виконавцями. Вони діють на основі жорсткого регламентування і ретельного контролю. У межах своєї ролі викладач може здійснювати управління групами: розподіляти на малі та великі групи для виконання завдань або викладання елементів курсу для спільної роботи, наприклад, форумів. Крім цього, він має можливість отримувати звітну інформацію по окремим групам; задати груповий режим для всіх елементів курсу або примусово призначити для кожного елементу курсу окремо.
Методичний потенціал – викладачі можуть формувати свої лекційні курси (в електронному і відео форматах), надавати здобувачам освіти методичне забезпечення до вивчення навчальної дисципліни (посібники, методичні рекомендації, інструкції тощо): проводити заходи, в яких можуть брати участь велика кількість студентів/слухачів (наприклад, вебінар, науково-практичний чи науково-методичний семінар, конференція); використовувати різні цифрові засоби навчання, хмарні технології, активні та інтерактивні методи навчання; здійснювати контроль і оцінювання знань тощо.
Використання платформи Moodle у змішаному навчанні сприяє організації самостійної роботи здобувачів освіти, формує відчуття часу, відповідальності; забезпечує відкритість, чесність і рівність у здобутті вищої освіти.
Свої знання про переваги і специфіку організації роботи на платформі Moodle можна розширити, використавши наукову літературу:
● Кухаренко В.М., Бондаренко В.В. Екстрене дистанційне навчання в Україні: Монографія / За ред. В.М. Кухаренка, В.В. Бондаренка. Харків:. Вид-во КП «Міська друкарня», 2020. 409 с. Переглянути ● Дистанційне та змішане навчання як засіб реалізації індвідуальної траєкторії професійного зростання педагога: монографія / за наук.ред. І.П.Воротникової. – Київ: Київ, ун-т ім.Б.Грінченка, 2022. – 256 с. Переглянути ● Музичук К. Розвиток критичного мислення здобувачів вищої освіти в умовах змішаного навчання. Нова педагогічна думка. 2019. № 3 (99) 61-65. Переглянути● Petrenko L., Kravets S., Bazeliuk O., Maiboroda L. and Muzyka I. Analysis of the current state of distance learning in professional (vocational) educational establishments. E3S Web of Conferences. Volume166, Article Numbe 7. 2020. Переглянути

Ольга Баніт,доктор педагогічних наук, старший дослідник, виконавець проєкту Максимізація ефективності ресурсів змішаного навчанняв закладі вищої педагогічної освіти у воєнний час і повоєнноговідновлення України (2022.01/0098) за грантової підтримки НФДУЛариса Петренко,доктор педагогічних наук, професор, виконавець проєкту Максимізація ефективності ресурсів змішаного навчанняв закладі вищої педагогічної освіти у воєнний час і повоєнноговідновлення України (2022.01/0098) за грантової підтримки НФДУ