IPOOD hab

Ключові фактори успіху електронного та змішаного навчання: огляд досліджень

Illustration

Стаття данських науковців Анне-Метте Нортвіґ, Анне Крістіне Петерсен та Серен Хаттесен Балле (Nortvig, Petersen, & Balle, 2018) «Огляд літератури про фактори, що впливають на електронне та змішане навчання по відношенню до результатів навчання, задоволеності та залученості студентів», що була опублікована в журналі «The Electronic Journal of e-Learning» є оглядом літератури, спрямованим на з’ясування факторів, які впливають на електронне та змішане навчання, особливо у контексті вищої освіти та підготовки вчителів.
Основні висновки, які можна зробити з цієї статті:˗ Ефективність електронного та змішаного навчання значно залежить від активної присутності викладачів у онлайн-середовищі. Це може бути реалізовано через регулярне спілкування, зворотний зв’язок та моделювання критичного дискурсу.

˗ Створення навчальної спільноти в онлайн-середовищі є важливим для залучення студентів. Це включає в себе налагодження довіри та підтримки між студентами як ресурсом для здобуття знань.˗ Онлайн-компоненти змішаного навчання надають студентам більшу гнучкість та доступність до ресурсів та матеріалів курсу. Це особливо актуально для навчання дорослих або зайнятих студентів.˗ Важливо забезпечити послідовність та інтеграцію між онлайн- та офлайн-компонентами навчання. Студентам потрібно відчувати системність у навчанні, незалежно від формату.˗ Змішане навчання дозволяє адаптувати освітні матеріали до індивідуальних потреб студентів, забезпечуючи більш глибоке засвоєння матеріалу та розвиток критичного мислення. Використання цифрових інструментів дозволяє викладачам забезпечувати індивідуалізоване навчання, адаптуючи матеріали під конкретні потреби та рівень підготовки студентів.˗ Для успішного впровадження електронного та змішаного навчання необхідні належна технологічна підтримка та розвиток навичок користування цифровими інструментами як серед студентів, так і серед викладачів.˗ Важливо забезпечувати студентам регулярний та конструктивний зворотний зв’язок, що включає і оцінювання їхніх досягнень та прогресу в навчанні. Це сприяє підвищенню мотивації та ефективності навчального процесу.
Зважаючи на основні тези цієї статті, можемо запропонувати наступні рекомендації для реалізації змішаного навчання у закладах вищої освіти педагогічного спрямування в Україні:1. розробляти онлайн-курси, які інтегрують найкращі практики змішаного навчання та враховують потреби українських студентів;2. проводити тренінги та семінари для викладачів, які спрямовані на підвищення їх компетенцій у сфері електронного та змішаного навчання;3. інвестувати в створення якісних цифрових навчальних матеріалів, що відповідають сучасним стандартам та потребам;4. проводити регулярно моніторинг ефективності електронного та змішаного навчання. На основі якого постійно вдосконалювати освітні програми;5. покращити технологічну інфраструктуру закладів вищої освіти для забезпечення належного доступу до онлайн-ресурсів та платформ.
Nortvig, A.-M., Petersen, A. K., & Balle, S.H. (2018). A Literature Review of the Factors Influencing E-Learning and Blended Learning in Relation to Learning Outcome, Student Satisfaction and Engagement. Electronic Journal of e-Learning,16 (1), 46–55. Переглянути

Катерина Годлевська,кандидат педагогічних наук, виконавець проєкту Максимізація ефективності ресурсів змішаного навчанняв закладі вищої педагогічної освіти у воєнний час і повоєнноговідновлення України (2022.01/0098) за грантової підтримки НФДУ