IPOOD hab

Змішане навчання у вищій освіті: крок до інклюзивності

Illustration

У сучасному освітньому просторі, змішане навчання відіграє ключову роль у формуванні інклюзивного середовища. Воно забезпечує здобувачам освіти різноманітність механізмів і способів навчання, що дозволяє задовольнити широкий спектр навчальних потреб і вподобань (Castro, 2019). Це особливо важливо для студентів з особливими освітніми потребами або тих, хто може зіткнутися з бар’єрами у доступі до традиційної освіти.
Завдяки змішаному навчанню, студенти отримують більше контролю над своєю освітою, зокрема щодо вибору змісту та форм навчання, що підтримує індивідуалізацію навчального процесу і сприяє включенню (Castro, 2019). Виклики, викликані пандемією COVID-19, та потреба включення переміщених студентів із України в освітні системи країн-членів ЄС, підкреслили необхідність освіти бути більш гнучкою та стійкою, у тому числі завдяки стратегіям змішаного навчання.

Дослідження в Азії показують, що змішане навчання покращує доступ до якісної вищої освіти та її викладання, надаючи змогу університетам забезпечити кращі умови навчання, які відповідають потребам інклюзивної освіти (Lim, & Graham, 2021). Це вказує на глобальну застосовність змішаного навчання для сприяння створенню інклюзивних навчальних середовищ.
Змішане навчання відіграє важливу роль у розширенні інклюзивності у вищій освіті, надаючи унікальні можливості для студентів з різними освітніми потребами, а саме:● забезпечує альтернативні способи доступу до матеріалів курсу, такі як аудіо версії лекцій або інтерактивні платформи, які допомагають студентам з фізичними обмеженнями;● кожен студент може керувати власним темпом навчання, вибирати зручні формати взаємодії з матеріалом і використовувати додаткові ресурси, що сприяє розвитку самостійності та відповідальності за власне навчання;● дозволяє ураховувати культурні, мовні та соціальні відмінності серед студентів. Змішане навчання забезпечує ресурси та підходи, які враховують ці відмінності, створюючи більш рівні умови навчання для всіх;● надає більш доступні освітні можливості для студентів з різних країн, особливо для тих, хто не може бути фізично присутнім у кампусі;● дозволяє використовувати різні педагогічні інструменти та методики, які можуть бути адаптовані під особливі навчальні потреби здобувачів вищої освіти, таких як інтерактивні завдання або візуалізації, які сприяють кращому розумінню матеріалу;● можливість вибирати з широкого спектру цифрових ресурсів, таких як онлайн бібліотеки, відео лекції, і інтерактивні модулі, що сприяє самостійності у навчанні та допомагає подолати мовні бар’єри;● інтерактивні компоненти, які часто включені у змішане навчання, такі як форуми для обговорення та групові проєкти, сприяють комунікації та співпраці між студентами з різними освітніми можливостями (Lim, & Graham, 2021).
● Таким чином, змішане навчання, є не лише методом доставки освітнього контенту, але й стратегією для розбудови інклюзивного, різноманітного та адаптивного освітнього середовища, що відповідає потребам сучасного студентства. Змішане навчання виступає як інструмент для реалізації принципу рівності в освіті, забезпечуючи всім рівні можливості для навчання та розвитку.

Castro, R. (2019). Blended learning in higher education: Trends and capabilities. Education and Information Technologies, 24, 2523–2546.
Переглянути
Lim, C. P. & Graham, C. R. (2021). Higher Education in Asia. Springer Nature Singapore Pte Ltd. Переглянути
Катерина Годлевська,кандидат педагогічних наук, виконавець проєкту Максимізація ефективності ресурсів змішаного навчанняв закладі вищої педагогічної освіти у воєнний час і повоєнноговідновлення України (2022.01/0098) за грантової підтримки НФДУ