IPOOD hab

Інноваційні горизонти змішаного навчання

Illustration

Стаття «Змішане навчання: нова реальність та сучасні технології» авторства Чарльза Дзюбана, Чарльза Р. Грема, Петсі Д. Москала, Андерса Норберга та Ніколь Сицилії (Dziuban, Graham, Moskal, Norberg, & Sicilia, 2018), опублікована в «Міжнародному журналі освітніх технологій у вищій освіті» пропонує глибокий аналіз змішаного навчання в контексті сучасної вищої освіти. Стаття відкриває, що змішане навчання значно підвищує успішність студентів і зменшує кількість їх відмов від отримання вищої освіти. Здобувачі вищої освіти, як виявилося, позитивно сприймають такий формат навчання, вважаючи його більш ефективним для досягнення освітніх цілей та створення сприятливого середовища для навчання.
Дослідження акцентує увагу на важливості інтегрування технологій, таких як віртуальні класи, інтерактивні платформи для групової роботи, та інші цифрові інструменти, які сприяють кращому засвоєнню матеріалу та збільшенню залученості студентів.

Адаптація змішаного навчання до різноманітності студентського контингенту, їх індивідуальних потреб, стилів навчання та рівня володіння технологіями, є ключовою для створення гнучкої та реактивної освітньої системи (Dziuban, Graham, Moskal, Norberg, & Sicilia, 2018).
Для української вищої освіти ці висновки відкривають широкі можливості для інновацій. Розробка гнучких навчальних програм, які інтегрують онлайн та офлайн компоненти, є важливою, але також необхідно звернути увагу на розвиток інтерактивних та адаптивних методів навчання. Це може включати використання симуляцій, віртуальних лабораторій та гейміфікованих елементів у курсах, що дозволяє студентам експериментувати та вивчати матеріал у більш цікавій формі.
Крім того, важливим є інвестування в цифрову інфраструктуру, що включає не лише фізичне обладнання, але й розвиток цифрових ресурсів, таких як електронні бібліотеки, онлайн-курси та освітні платформи. Активне залучення студентів до розробки та оцінки змішаних навчальних курсів може значно підвищити їх мотивацію та відповідальність за власний навчальний процес.
Також слід зосередити увагу на професійному розвитку викладачів, що охоплює не тільки навчання використанню нових технологій, але й розвиток педагогічних навичок, необхідних для успішного застосування інноваційних методів викладання. Важливим аспектом є також навчання викладачів аналітичним методам, які дозволяють ефективно оцінювати та адаптувати освітній процес до змішаного навчання.
Впровадження цих інноваційних підходів та стратегій може суттєво покращити якість та доступність вищої освіти в Україні, сприяючи розвитку компетентностей студентів, необхідних для успішного впорядкування в сучасному швидкозмінному світі.

Dziuban, C., Graham, C. R., Moskal, P. D., Norberg, A., & Sicilia, N. (2018). Blended learning: The new normal and emerging technologies. International Journal of Educational Technology in Higher Education, 15(1), 3.
Переглянути

Катерина Годлевська,кандидат педагогічних наук, виконавець проєкту Максимізація ефективності ресурсів змішаного навчанняв закладі вищої педагогічної освіти у воєнний час і повоєнноговідновлення України (2022.01/0098) за грантової підтримки НФДУ