IPOOD hab

Нова роль викладача в сучасному освітньому середовищі

Illustration

Дослідниця Еріка Блуменсток (Erica Blumenstock), з Університету Південного Іллінойсу Карбондейл у статті «Flipping Faculty from Guide on the Side to Mentor in the Center» (2022) говорить про зростаючі виклики для роботи викладачів зі студентами у ХХІ столітті. За твердженням науковиці у минулому викладачі в аудиторії надавати дидактичну інформацію здобувачам освіти через лекції та з друкованих джерел інформації.
Сьогодні студенти приходять в аудиторію маючи можливість отримувати необхідну інформацію лише провівши пальцем на різних цифрових пристроях та мають доступ до вебсайтів, соціальних мереж. Але проблема визначення найкращого підходу до навчання покоління вихідців із цифрових технологій стоїть перед педагогами дуже гостро.

Викладачі часто звертаються до моделі перевернутих класів у змішаному навчанні, але стикаються з неочікуваними перешкодами. Проблемою може бути роль традиційного викладача в аудиторії. Багато викладачів перейшли від позиції «мудреця на сцені» до «наставника збоку». Цей перехід вимагає від викладачів відмовитися від традиційних лекцій і залучати стратегії активного навчання студентів. Результатом цих зусиль є використання широкого набору інноваційних методик навчання, але багатьом студентам потрібна допомога, щоб отримати необхідні знання та досягти успіху в навчанні. На жаль, позиція викладача, як «наставника збоку», коли вони перемістили своє розташування в аудиторії з-за кафедри на периферію навчальної аудиторії часто розділяє викладачів і студентів. Хоча це позитивна еволюція, вона ускладнює побудову позитивних стосунків зі студентами та створення шляху для двостороннього спілкування між студентом і викладачем. Існує потреба еволюціонувати позиції викладача від «наставника збоку» до «наставника в центрі». Американська психологічна асоціація (APA) визначає наставника як особу з досвідом, яка може допомогти розвинути кар’єру підопічного (2022). Це визначення описує роль відносин наставник/підопічний на робочому місці, але також визначає ролі й у навчанні. Сучасні педагоги повинні адаптуватися до потреб студентів, особливо тих, які не повною мірою соціально підготовлені до академічного середовища.
Викладачі, які вирішили стати наставниками в аудиторії, розвивають стосунки зі студентами, щоб виявити перешкоди у навчанні, які часто залишаються непоміченими. Ці перешкоди, якщо їх не усунути, часто призводять до академічної неуспішності. Студенти, які стикаються з економічними, соціальними чи емоційними перешкодами, мають знати про ресурси, що допоможуть їх вирішити. Викладачі, які ведуть змістовні розмови зі студентами, не зобов’язані усувати ці перешкоди, а радше мають працювати разом зі студентами, щоб надати підтримку для пошуку шляхів розв'язання проблем. Розвиток таких відносин може бути незручним для багатьох викладачів. Минула освітня практика спонукала багатьох викладачів дотримуватись професійної дистанції між студентами, щоб зберегти об’єктивність. Ця відстань не дозволяє багатьом студентам звертатися за допомогою до «експерта» в аудиторії - викладача, а натомість звертатися до однолітків або онлайн-ресурсів які часто містять дезінформацію.
Отже, як викладачі стають «наставниками в центрі»? Динамічну структуру наставництва, описану Рольфом (Rolfe) (2020), можна використовувати як орієнтир для викладачів. Ця динаміка описує чотири компоненти наставництва: кидати виклик, виявляти, підтримувати та передавати (challenge, elicit, support, and impart). Викладачі повинні розвивати наставницькі відносини отримуючи інформацію від студентів, ставлячи запитання та вислуховуючи їх. Слухайте студентів, коли вони описують труднощі та перешкоди, надавайте інформацію про ресурси, які можуть надати допомогу. Якщо студенту не потрібні зовнішні ресурси, будьте готові поділитися знаннями та досвідом.
Ще не пізно стати «наставником у центрі». Спробуйте наступні кроки, щоб створити конструктивне середовище для наставництва в навчальній аудиторії.● Заохочуйте позитивне мислення студентів. Допоможіть їм виробити реалістичні очікування, сформувати мислення для зростання та бажання вчитися.● Допоможіть студентам зосередитися, визначивши конкретні результати/цілі навчання перед заняттям. Визначення цілей/результатів перед заняттям дозволить здобувачам освіти опанувати необхідний навчальний матеріал та прийти на заняття підготовленими, допоможе зміцнити впевненість в собі та сприятиме успіху.● Створіть позитивне середовище для спільного навчання. Співпрацюйте зі студентами, створюючи цікаві навчальні дії. Захоплююче середовище в аудиторії допоможе налагодити стосунки між викладачами та студентами. Студенти частіше звертаються за допомогою до викладачів, коли перебувають у позитивному середовищі.

American Psychological Association. (2022). Introduction to mentoring: A guide for mentors and mentees. American Psychological Association.
https://www.apa.org/education-career/grad/mentoring
Rolfe, A. (2020). Mentoring mindset, skills and tools (4th edition). Mentoring Works.

Джерело:
https://www.facultyfocus.com/articles/blended-flipped-learning/flipping-faculty-from-guide-on-the-side-to-mentor-in-the-center/

Ігор Радомський,кандидат педагогічних наук, доцент, виконавець проєкту Максимізація ефективності ресурсів змішаного навчанняв закладі вищої педагогічної освіти у воєнний час і повоєнноговідновлення України (2022.01/0098) за грантової підтримки НФДУ