IPOOD hab

Змішане навчання є одним із трендів відкритої освіти

Illustration

А тому важливо знати суть цього руху. Так, у вересні 2007 року в Кейптауні відбулась нарада, на якій обговорювались шляхи прискорення зусиль з розвитку відкритих ресурсів, технологій і методів викладання в галузі освіти. Учасники наради констатували, що створення багатої всесвітньої колекції відкритих освітніх ресурсів (навчальні матеріали, ліцензовані відкритими ліцензіями; плани уроків, підручники, ігри, програмне забезпечення та ін.), які допомагають вчити та навчатися, зробили освіту доступнішою, особливо для тих, кому бракує таких матеріалів.
Зазначений колективний доробок став родючим підґрунтям для розширення цього руху. А також було акцентовано увагу на розвивальній функції відкритої освіти – її сприянні розвитку культури навчання, творіння, обміну і співпраці у швидкозмінному суспільстві знань.

Відкрита освіта поєднує усталену традицію обміну ідеями між освітянами та інтерактивну культуру співпраці в Інтернеті. У Декларації, зазначається, що ця ініціатива ґрунтується на засадах: ● нової педагогіки, основним принципом якої є партнерство викладачів та учнів у створенні, формуванні та розвитку знань, поглибленні своїх навичок; ● переконання, що кожен повинен мати свободу використовувати, налаштовувати, покращувати та перерозподіляти освітні ресурси без обмежень; ● об’єднання у всесвітній рух доступної та ефективної освіти.
З текстом Кейптаунської декларації можна ознайомитись за лінком: https://is.gd/XVaHnI. Під нею можна навіть підписатися.
До ініціатив відкритої освіти нині залучені викладачі, учні, автори, адміністратори і політики. Їх тисячі. Цей рух постійно розширюється, охоплюючи мільйони педагогічних і науково-педагогічних працівників і установ з усіх куточків землі, багатих і бідних. До нього приєднуються підприємці і видавці, які розробляють інноваційні відкриті бізнес-моделі. Новий рух під назвою «Відкрита освіта» став підґрунтям для виховання нового покоління учнів і студентів, які залучаються до відкритих освітніх матеріалів, діляться своїми новими знаннями та ідеями з іншими. З ним пов’язана низка термінів, які сьогодні широко використовуються як вченими, так і практиками. Це: «open education», «open university» «distance education», які символізують наукові тренди.
Наприклад, використання програми візуалізації паттернів і трендів наукової літератури VOSviewer для дослідження інформаційного масиву наукометричної базової колекції наукових журналів і матеріалів міжнародних конференцій, розміщених на пошуковій платформі, що поєднує декілька бібліографічних і реферативних баз даних рецензованої наукової літератури Web of Science, дало можливість встановити, що дефініція «open education» (відкрита освіта) маркується поняттями «teaching quality» (якість навчання), «teaching model» (модель навчання), «online education» (онлайн освіта), «lifelong education» (безперервна освіта). Науковий кластер «open university» (відкритий університет) маркується такими категоріями, як «internationalization» (інтернаціоналізація) «effectiveness» (ефективність), а кластер «distance education» (дистанційна освіта) ‒ поняттями «access to education» (доступ до освіти),«customer relationship model» (модель відносин з клієнтами), «marginalization» (маргіналізація), «migration» (міграція). Більше інформації можна отримати за: https://doi.org/10.32405/2218-7650-2022-21(50)-206-218.
Поняття «змішане навчання» (blended learning) стало активно вживатися не так давно. Вивчення цього феномену ще тільки розпочинається. Певним контекстом є відкрита освіта. Конкретний внесок буде зроблено за результатами виконання проєкту «Максимізація ефективності ресурсів змішаного навчання в закладах вищої педагогічної освіти у воєнний час та повоєнного відновлення України», що реалізується за грантової підтримки НФДУ України науковцями Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України.
Лариса Петренкодоктор педагогічних наук, професор, виконавець проєкту Максимізація ефективності ресурсів змішаного навчання в закладі вищої педагогічної освіти у воєнний час і повоєнного відновлення України (2022.01/0098) за грантової підтримки НФДУ