IPOOD hab

Про результати опитування щодо аналізу сучасного стану змішаного навчання в закладах вищої педагогічної освіти України в умовах війни

21 листопада 2023 року відбулася XІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених «НАУКОВА МОЛОДЬ-2023». Конференція відбувається щорічно упродовж 11 років у співпраці з радами молодих вчених різних закладів вищої освіти, наукових установ та МОН України.
Основний організатор Конференції - Рада молодих вчених НАПН України.
Цьогоріч традиційне пленарне засідання було трансформовано у формат дискусійної панелі на тему «Співпраця Рад молодих вчених для оптимізації зусиль у формуванні молодих дослідників». Учасниками дискусії стали молоді дослідники, представники різних наукових установ, ЗВО та МОН України:

Олеся Ващук, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри криміналістики, Національний університет «Одеська юридична академія», голова Ради молодих учених при МОН України, голова Офісу підтримки вченогоІнна Семенець-Орлова, доктор наук з державного управління, професор, директор Навчально-наукового інституту управління, економіки та бізнесу МАУП, член Ради молодих учених при МОН України.Тетяна Вакалюк, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри інженерії програмного забезпечення Державного університету «Житомирська політехніка».Володимир Артемчук, доктор технічних наук, старший науковий співробітник, заступник директора з науково-організаційної роботи та Голова ради молодих вчених Інституту проблем моделювання в енергетиці імені Г.Є. Пухова НАН України, Голова ради молодих вчених при Відділенні фізико-технічних проблем енергетики НАН України.Кирил Котун, кандидат педагогічних наук, старший дослідник, старший науковий співробітник відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих, голова Ради молодих вчених Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, заступник керівника Кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття» при ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України, Науковий Керівник проєкту (2022.01/0098) «Максимізація ефективності ресурсів змішаного навчання в закладі вищої педагогічної освіти у воєнний час і повоєнного відновлення України» за грантової підтримки Національного фонду досліджень УкраїниЛюбов Процик, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник науково-дослідної лабораторії психологічного забезпечення та голова Ради молодих вчених Державного науково-дослідного інституту МВС України.Василь Витвицький, кандидат технічних наук, доцент кафедри інженерної та комп’ютерної графіки та голова Ради молодих вчених Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.Валентина Коваленко, кандидат педагогічних наук, старший дослідник, старший науковий співробітник та член Ради молодих вчених Інституту цифровізації освіти НАПН України.Надія Столярчук, кандидат економічних наук, старший дослідник, провідний науковий співробітник відділу організації наукових досліджень та інноваційного розвитку Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» Національної академії аграрних наук України, голова Ради молодих вчених.
Модератор дискусійної панелі:Ірина Губеладзе, доктор психологічних наук, старший дослідник, в.о. заступника директора з наукової роботи, завідувач лабораторії психології мас та спільнот, голова Ради молодих вчених НАПН України, консультант Ради молодих учених при МОН, член робочих груп Європейської ради аспірантів і молодих дослідників Eurodoc, президент Асоціації політичних психологів України.
Після дискусійної панелі робота продовжилася за такими напрямами як:● Презентації проектів для молодих вчених (спікери: Ірина Оплачко, Аліса Сухіх, Валерія Діброва, Кирил Котун)● Круглий стіл «Штучний інтелект для вченого: можливості та перспективи» (спікер: Микита Клименко)● Майстер-клас «Застосування штучного інтелекту для наукових досліджень» (спікер: Анна Яцишин)
● Упродовж роботи конференції Кирил Котун (кандидат педагогічних наук, старший дослідник) науковий керівник проєкту (2022.01/0098) «Максимізація ефективності ресурсів змішаного навчання в закладі вищої педагогічної освіти у воєнний час і повоєнного відновлення України» за грантової підтримки Національного фонду досліджень України представив інформацію щодо результатів опитування щодо аналізу сучасного стану змішаного навчання в закладах вищої педагогічної освіти України в умовах війни. Опитування проводилось серед закладів вищої педагогічної освіти, учасниками опитування стали більше 500 осіб. За результатами опитування 58% викладачів заявили, що поділяють думку, що змішане навчання відіграє важливу роль у подоланні деструктивних наслідків війни для освітнього процесу у закладі вищої освіти педагогічного профілю, 46% заявили, що оцінюють сучасний стан впровадження змішаного навчання у педагогічних ЗВО України на середньому рівні, тобто викладачі розуміють його важливість, але зовсім мало обізнані з самою технологією, оскільки практично не застосовують її в освітньому процесі. Детальніше про результати опитування можна прочитати в Аналітичній записці в кінці грудня 2023 року.
Кирил Котун,кандидат педагогічних наук, старший дослідник, керівник проєкту Максимізація ефективності ресурсів змішаного навчанняв закладі вищої педагогічної освіти у воєнний час і повоєнноговідновлення України (2022.01/0098) за грантової підтримки НФДУ