IPOOD hab

VІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика

20 березня 2024 року відбулася VІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика» (формат проведення – змішаний).
Організатор – Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди. Співорганізатором конференції є Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України. Упродовж роботи пленарного засідання конференції відбувся обмін досвідом та думками у обговоренні важливих питань організації освітнього процесу, в тому числі у змішаному форматі відповідно умов сьогодення.

З вітальним словом до учасників конференції звернулася Лариса Борисівна Лук'янова – директор ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, заслужений діяч науки і техніки України, член Наглядової ради ХНПУ імені Г. С. Сковороди.
Під час пленарного засідання в обговоренні актуальних психолого-педагогічних проблем вищої освіти взяли участь наукові співробітники відділу андрагогіки та виконавці проєкту (2022.01/0098) «Максимізація ефективності ресурсів змішаного навчання в закладі вищої педагогічної освіти у воєнний час і повоєнного відновлення України» за грантової підтримки НФДУ:
Олена Аніщенко, доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, співмодератор секційного засідання, доповідь «РОЗВИТОК SOFT SKILLS – АКТУАЛІТЕТ ПРОФЕСІЙНОГО ЗРОСТАННЯ ВИКЛАДАЧА ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ»;
Ольга Баніт, доктор педагогічних наук, старший дослідник, головний науковий співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, доповідь «АДАПТАЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ВІЙНИ»;
Ігор Радомський, кандидат педагогічних наук, доцент, провідний науковий співробітник відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, доповідь «НЕФОРМАЛЬНА ОСВІТА – ВАЖЛИВИЙ СКЛАДНИК СИСТЕМИ ВІЙСЬКОВОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ»;
Ольга Банітдоктор педагогічних наук, старший дослідник, виконавець проєкту