IPOOD hab

Особливості ефективної реалізації грантових проєктів: практичний кейс Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

29 березня 2024 року відбувся вебінар «Особливості ефективної реалізації грантових проєктів: практичний кейс Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України» у межах 15 Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти – 2024»

Спікер
Кирил Котун, кандидат педагогічних наук, старший дослідник, старший науковий співробітник відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих, заступник керівника Кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття», науковий керівник проєкту за грантової підтримки НФДУ

Упродовж роботи вебінару було окреслено досвід Інституту у реалізації грантових проєктів, зокрема:
проєкт (2020.01/0221) «Психологічна підтримка літніх осіб у період карантину», що став переможцем у конкурсі «Наука для безпеки людини та суспільства» наприкінці 2020 року. Головна ідея проєкту – полягала у підтримці літніх людей в особливих умовах, пов’язаних з карантином і сприяти тому, щоб оточуючі люди могли їх також підтримувати, а також проєкт (2022.01/0098) «Максимізація ефективності ресурсів змішаного навчання в закладі вищої педагогічної освіти у воєнний час і повоєнного відновлення України», що у 2023 році став переможцем у конкурсі «Наука для відбудови України у воєнний та повоєнний періоди». Мета наукового проєкту полягає у виявленні ключових деструктивних наслідків війни для вищої педагогічної освіти, ресурсному аналізі можливостей змішаного навчання, теоретичному обґрунтуванні шляхів максимізації ефективності психологічних, методичних і технологічних ресурсів для забезпечення функціонування освітнього процесу в умовах війни, розробленні й упровадженні технології максимізації ефективності ресурсів змішаного навчання. Обидва проєкти реалізовано за грантової підтримки Національного фонду досліджень України.

Рекомендації щодо ефективного написання, реалізації та управлінням грантових проєктів:

1. Розуміння потреби та основна ідея проєкту
Першим кроком у реалізації будь-якого грантового проекту є глибоке розуміння проблеми, яку ви хочете вирішити, та формулювання основної ідеї проєкту. Це означає, що вам потрібно провести ретельний аналіз потреб вашої цільової аудиторії та визначити, як ваш проєкт хможе допомогти вирішити ці проблеми. Основна ідея проєкту повинна бути інноваційною, реалістичною та відповідати актуальним потребам. Це допоможе вам залучити увагу грантонадавачів і зробити ваш проєкт конкурентоспроможним.

2. Чітке формулювання цілей, завдань, кінцевих результатів
Чітке визначення цілей, завдань і очікуваних результатів є ключовим для успішної реалізації проекту. Не забуваємо про SMART-цілі, що мають бути конкретними, вимірними, досяжними, реалістичними та обмеженими в часі. Завдання проєкту мають детально описувати дії, які будуть вжиті для досягнення кожної цілі. Очікувані результати повинні чітко відображати, як проєкт вплине на вирішення визначеної проблеми. Це допоможе не тільки у плануванні та виконанні проєкту, але й у звітуванні перед грантонадавачами.

3. Ретельне вивчення та дотримання умов від грантонадавачів
Успіх у отриманні гранту значною мірою залежить від вашої здатності відповідати специфічним вимогам і критеріям відбору грантонадавачів. Важливо ретельно вивчити всі наявні інструкції, рекомендації та вимоги, зазначені в оголошенні про грант або конкурс, і точно дотримуватися їх у вашій заявці. Це включає формат подання, обсяг тексту, необхідні додатки та критерії оцінювання.

4. Вдало підібрана команда проєкту (керівник, виконавці, субвиконавці, та ін.)
Команда проєкту відіграє вирішальну роль у його успішній реалізації. Важливо підібрати команду з висококваліфікованих фахівців, які мають відповідний досвід і знання для виконання покладених завдань. Вагоме значення має керівник проєкту, який повинен мати не лише сильні лідерські якості та досвід управління проєктами, але й глибоке знання тематики проєкту, а члени команди повинні мати спеціалізовані навички, які відповідають потребам проєкту.

5. Часові межі щодо написання грантової заявки.
Управління часом є критично важливим у процесі подання грантової заявки. Встановлення реалістичних термінів для кожного етапу підготовки заявки, включаючи дослідження, написання тексту заявки, складання бюджету та збір необхідних документів, може значно збільшити шанси на успіх. Важливо також передбачити час на рецензування та внесення правок до заявки.

6. Чітке планування щодо реалізації та менеджерування проєкту
Ефективне планування та управління проектом є ключовими для досягнення запланованих результатів. Це включає розробку детального плану проєкту, який охоплює всі етапи його реалізації, від підготовки та планування до виконання, моніторингу та оцінювання. Використання інструментів управління проектами та методологій, таких як Agile або Waterfall, може допомогти забезпечити ефективність та адаптивність у процесі реалізації проєкту.

Ці та багато інших рекомендації, нюансів та підходів у створенні і реалізації успішного грантового проєкту допоможуть втілити наші фахівці, які не лише проконсультують у важливих питаннях, але й нададуть Вам повноцінний грантовий супровід.
З усіма запитами просимо звертатися у наш телеграм https://t.me/ipood_napn
Будемо раді співпраці
Кирил Котункандидат педагогічних наук, старший дослідник, науковий керівник проєкту