IPOOD hab

Роль викладача-супервізора у реалізації якісного змішаного навчання у вищій педагогічній освіті України

Illustration

16 травня 2024 року відбулась XIII щорічний Міжнародний науково-методологічний Інтернет-семінар «РОЗВИТОК ПОРІВНЯЛЬНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПЕДАГОГІКИ У КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ТА ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ». Організатори семінару: Центр порівняльної професійної педагогіки Хмельницького національного університету у співпраці з відділом зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України та Кафедрою ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття».
Мета науково-методологічного семінару – розвиток порівняльної професійної педагогіки як наукової галузі та навчальної дисципліни в Україні.

Тематичні напрями роботи семінару:● Огляд сучасних концепцій та підходів у порівняльній педагогіці.● Роль змішаного навчання у професійній і педагогічній освіті: нові горизонти та можливості.● Інтеграція глобальних освітніх ресурсів у змішаному навчанні для підвищення професійного розвитку педагогів: методики, виклики та досягнення.● Розвиток міжнародного досвіду в контексті культурної диверсифікації.● Міжкультурне навчання та співробітництво.● Сучасні методи порівняльного аналізу в освіті.● Перспективи розвитку дистанційного та віртуального навчання у міжнародному освітньому середовищі.
Модератори заходу:Наталія Бідюк, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри іншомовної освіти і міжкультурної комунікації Хмельницького національного університетуНаталія Авшенюк, доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, член Кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття».

На пленарному засіданні від ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України із доповіддю «РОЛЬ ВИКЛАДАЧА-СУПЕРВІЗОРА У РЕАЛІЗАЦІЇ ЯКІСНОГО ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ У ВИЩІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ ОСВІТІ УКРАЇНИ» виступили:
Кирил Котун, кандидат педагогічних наук, старший дослідник, старший науковий співробітник відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, заступник керівника Кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття», науковий керівник проєкту (2022.01/0098) «Максимізація ефективності ресурсів змішаного навчання в закладі вищої педагогічної освіти у воєнний час і повоєнного відновлення України» за грантової підтримки НФДУ
Катерина Годлевська, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, член Кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття», виконавець проєкту (2022.01/0098) «Максимізація ефективності ресурсів змішаного навчання в закладі вищої педагогічної освіти у воєнний час і повоєнного відновлення України» за грантової підтримки НФДУ.
Упродовж доповіді було окреслено реалізацію 2-го етапу грантового проєкту, а конкретніше про одне із завдань проєкту – це проведення тренінг-курсу «Здійснення змішаного навчання у ЗВО педагогічного профілю» для теоретичної і практичної підготовки викладачів-супервізорів до практичної реалізації змішаного навчання у ЗВО педагогічного профілю. Мета тренінг-курсу - максимізація ефективності психологічних, методичних і технологічних ресурсів змішаного навчання для теоретико-практичної підготовки викладачів-супервізорів у практичній реалізації змішаного навчання у закладах вищої педагогічної освіти України.