IPOOD hab

ІІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ОСВІТА ДОРОСЛИХ: СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ, УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ»

Illustration

13 – 14 червня 2024 р. на базі Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди відбулася ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Освіта дорослих: світові тенденції, українські реалії та перспективи» (онлайн формат).
Організатори: Міністерство освіти і науки України, Національна академія педагогічних наук України, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, Інститут педагогічної освіти i освiти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України. Співорганізатори: ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», Департамент науки і освіти Харківської обласної військової адміністрації, інші заклади та установи. Захід проведено відповідно до Плану роботи НАПН України, Плану наукових конференцій з проблем вищої освіти і науки МОН України.

Головна мета конференції – обмін досвідом щодо навчання, виховання, особистісно-професійного розвитку дорослих здобувачів освіти, інформування освітянської і наукової спільнот про результати актуальних андрагогічних досліджень (прикладних і фундаментальних), сприяння їх популяризації, налагодження партнерства у сфері освіти дорослих на національному і міжнародному рівнях.
Конференція об’єднала майже 100 учасників з України і зарубіжжя, зацікавлених у розвитку освіти дорослих. До заходу долучилися викладачі закладів вищої, фахової перед вищої, післядипломної освіти, науковці, здобувачі освіти різних рівнів.
Цьогоріч у тематиці доповідачів означеної циклічної міжнародної науково-практичної конференції віддзеркалено актуалітети ціложиттєвого навчання, ключові вектори розвитку освіти дорослого населення в Україні та зарубіжжі (аксіологічні, змістові, організаційно-технологічні тощо), особливості її функціонування та роль умовах повномасштабної війни росії проти України, перспективи подальшого розвитку тощо.
На другому пленарному засіданні виступив Кирил Котун, кандидат педагогічних наук, старший дослідник, старший науковий спіробітник відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих із виступом на тему «Сучасний стан забезпечення якісного змішаного навчання у закладах вищої педагогічної освіти України» за проміжними результатами проєкту (2022.01/0098) «Максимізація ефективності ресурсів змішаного навчання в закладі вищої педагогічної освіти у воєнний час і повоєнного відновлення України» за грантової підтримки НФДУ.
Упродовж доповіді науковий керівник грантового проєкту К.Котун акцентував на тому, що одним із важливих завдань проєкту є створення Аналітичної записки «Змішане навчання в закладах вищої педагогічної освіти України в умовах війни». У аналітичці окреслено РЕЗУЛЬТАТИ аналізу сучасного стану змішаного навчання в закладах вищої педагогічної освіти Україні в умовах війни. У 2023 році наша команда проєкту провела Онлайн опитування з метою з’ясувати розуміння сутності змішаного навчання педагогічними, науково-педагогічними працівниками закладах вищої педагогічної освіти України та його ролі в організації ефективного освітнього процесу в умовах війни; визначити сучасний стан змішаного навчання в закладах вищої педагогічної освіти України, а також виявити ключові проблеми, які гальмують ефективність впровадження процесу змішаного навчання. Цільові групи: педагогічні, науково-педагогічні працівники організацій-партнерів – ЗВО педагогічного профілю, додатково до опитування долучалися і класичні університети, в яких є педагогічні факультети, або кафедри педагогіки. Вибіркою було охоплено 20 закладів вищої освіти України із 13 областей Україні. Під час опитування педагогічних працівників ЗВО 544 респонденти заповнили онлайн-форму анкети, серед яких 81% респондентів жіночої та 19% чоловічої статі.
Розподіл відповідей на запитання «Як Ви можете оцінити сучасний стан впровадження змішаного навчання у педагогічних ЗВО України» - 46% респондентів оцінили на середній рівень , тобто викладачі розуміють його важливість, але мало обізнані з його технологією та методикою практичної реалізації. Хоча майже 80% респондентів підкреслили, що у своєму закладі вони мають всебічну підтримку щодо реалізації змішаного навчання, лише 13% зауважили, що адміністрація розуміє необхідність, але відсутні матеріальні ресурси. Тому важливою була думка щодо щодо нагальності розроблення й упровадження технології максимізації (посилення) ефективності ресурсів змішаного навчання для освітнього процесу в ЗВО педагогічного профілю. Так нагальність цього питання підтвердили 86,3% викладачів повідомивши, що це дійсно нагально проблема, через яку власне і не відбувається реалізація змішаного навчання у освітньому процесі.
Детальніше про РЕЗУЛЬТАТИ аналізу сучасного стану змішаного навчання в закладах вищої педагогічної освіти Україні в умовах війни можна буде дізнатися з Аналітичної записки уже після завершення проєкту у кінці 2024 року.
Також спікер наголосив, що одним із важливих завдань проєкту є проведення тренінг-курсу «Здійснення змішаного навчання у ЗВО педагогічного профілю» для теоретичної і практичної підготовки викладачів-супервізорів до практичної реалізації змішаного навчання у ЗВО педагогічного профілю. Мета тренінг-курсу: максимізація ефективності психологічних, методичних і технологічних ресурсів змішаного навчання для теоретико-практичної підготовки викладачів-супервізорів у практичній реалізації змішаного навчання у закладах вищої педагогічної освіти України.
На секційних засіданнях презентації доповідей учасників було організовано в асинхронному режимі за такими напрямами: теоретико-методологічні засади освіти дорослих в умовах трансформаційних змін; освіта впродовж життя як сучасна педагогічна парадигма; освіта дорослих в історії української та зарубіжної педагогічної думки; зарубіжний досвід в галузі освіти дорослих; професійна підготовка, перепідготовка і професійний розвиток педагогів закладів освіти різних рівнів; освітні потреби різних категорій дорослого населення; освіта дорослих у воєнний час; інформаційні технології та інноваційні методики навчання в освіті дорослих.
Конференція стала платформою для просування ідей освіти впродовж життя, активного довголіття, майданчиком для поширення проміжних і кінцевих результатів андрагогічних досліджень тощо.
За результатами конференції учасниками сформульовано резолюцію щодо необхідності розвитку теорії і практики освіти дорослих, доцільності популяризації андрагогічно орієнтованих досліджень тощо. Заплановано видання збірника наукових статей, що вмістить доповіді учасників конференції.
Програма конференції ЗАВАНТАЖИТИ Допис підготовлено у межах реалізації проєкту (2022.01/0098) «Максимізація ефективності ресурсів змішаного навчання в закладі вищої педагогічної освіти у воєнний час і повоєнного відновлення України» за грантової підтримки Національного фонду досліджень України