IPOOD hab

ВІД інструкційних методів ДО відкритого навчання

Illustration

Задля забезпечення рівня освіти, відповідного сучасним очікуванням, необхідно впроваджувати нові моделі навчання з урахуванням різноманітних форм е-навчання, серед таких моделей особливе місце посідає модель змішаного навчання, яка у зарубіжних країнах давно посідає важливі позиції.
Аналіз тенденцій сучасної дидактики дає підстави для твердження, що ми зараз перебуваємо у перехідному періоді: ВІД інструкційних методів ДО відкритого навчання

Ця нова парадигма в дидактиці базується на конструктивістичній моделі навчання (!), основні засади, якої можна представити так:✅Навчання – це процес активного конструювання знань, які завжди повинні бути пов’язані з наявними знаннями.✅Студенти набувають свої знання та розуміння світу через досвід і інтеріоризацію.✅Студенти самі контролюють своє навчання та конструюють своє знання оскільки нікого не можна навчити проти його волі.
Лариса Лук'яновадоктор педагогічних наук, професор, виконавець проєкту Максимізація ефективності ресурсів змішаного навчання в закладі вищої педагогічної освіти у воєнний час і повоєнного відновлення України (2022.01/0098) за грантової підтримки НФДУ