IPOOD hab

ВИКОНАВЦІ проєкту

(2022.01/0098) Максимізація ефективності ресурсів змішаного навчання в закладі вищої педагогічної освіти у воєнний час і повоєнного відновлення України

Illustration

Кирил Котун

керівник проєкту

кандидат педагогічних наук (PhD), старший дослідник, старший науковий співробітник відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

ten.rku%40ktrams

Illustration

Лариса Лук'янова

виконавець проєкту

доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України,директор Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

moc.liamg%40avonaikul.asyral

Illustration

Олена Аніщенко

виконавець проєкту

доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу андрагогіки, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

ten.rku%40anelo_oknehchsina

Illustration

Ольга Баніт

виконавець проєкту

доктор педагогічних наук, старший дослідник, головний науковий співробітник відділу андрагогіки, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

ten.rku%40tinabaglo

Illustration

Катерина Годлевська

виконавець проєкту

кандидат педагогічних наук (PhD), старший науковий співробітник відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

moc.liamg%4098dohetak

Illustration

Ігор Радомський

виконавець проєкту

кандидат педагогічних наук, доцент, провідний науковий співробітник відділу андрагогіки, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

ten.rku%40iksmodar