IPOOD hab

Психологічний консультативно-тренінговий центр

Психологічний консультативно-тренінговий центр створено на базі Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України (наказ № 78/2-од від 24.10.2014 р.) положення про центр.
Метою Центру є надання психологічної допомоги різним категоріям дорослим та учнівської молоді засобами духовно-психологічної просвіти, практичної психології та психотерапії. Робота Центру спрямована на захист духовного, психічного, соціального здоров’я особистості й здійснюється на волонтерських засадах, а матеріально-технічне обладнання забезпечується на основі особистих ресурсів співробітників.

 • Завдання діяльності Центру:

  ● психологічне консультування дорослих, учнів та їх батьків з розв’язання особистісних проблем та підвищення їх психологічної і педагогічної культури;● гуманізація стосунків між дорослими та дітьми в сім’ях та професійних колективах;● здійснення психологічної підтримки та супроводу особистісного зростання педагогів, учнів і батьків;● організація та проведення семінарів, круглих столів і тренінгів особистісного розвитку;● надання психологічної допомоги клієнтам у профорієнтації, професійній підготовці та організації ефективної роботи.

  Робота Центру здійснюється з урахуванням визначених у Етичному кодексі психолога основних принципів: відповідальності, компетентності, захисту інтересів клієнта, конфіденційності, етичних правил психологічних досліджень, професійної кооперації.

 • Основні види діяльності Центру:

  ● психологічна діагностика – психологічне обстеження дорослих і учнів з метою визначення причин, що ускладнюють індивідуальний розвиток, взаємини в сім'ї, робочому та учнівському колективах;● профдіагностика – визначення професійних інтересів, нахилів, психофізіологічних та особистісних особливостей особистості в процесі психодіагностичного обстеження;● профконсультація – допомога у виборі або зміні професії чи виду діяльності на основі вивчення індивідуальних професійно-важливих характеристик, особливостей життєвої ситуації, професійних інтересів, нахилів, стану здоров’я;● профвідбір – визначення ступеня придатності особистості до окремих видів професійної діяльності, зокрема педагогічної, згідно з нормативними вимогами;● психологічна корекція – здійснення психологічних заходів з метою усунення відхилень у психофізичному та індивідуальному розвитку і поведінці, формування позитивної життєвої перспективи особистості;● психологічна реабілітація – надання психологічної допомоги дорослим, які перебувають у кризовій життєвій ситуації, з метою адаптації до нових умов життя, діяльності;● психологічна профілактика – своєчасне попередження відхилень у міжособистісних стосунках, запобігання конфліктним ситуаціям та ін.

Фотоматеріали діяльності Психологічного консультативно-тренінгового центру

Психологічна допомога здобувачам PhD та викладачам освітньо-наукових програм

Шановні аспіранти та викладачі!Кваліфіковані фахівці з психології нададуть вам безкоштовну психологічну підтримку, якщо ви зустрілись із:

Illustration
 • конфліктною ситуацією в освітньому процесі;

 • проявами дискримінацією або упередженим ставленням до вас;

 • особистісними труднощами у навчанні;

 • особистісними (емоційними, інтелектуальними, характерологічними тощо) труднощами у написанні дисертаційного дослідження;

 • складними життєвими обставинами чи подіями тощо.

Запит на психологічне консультування просимо подавати листом на пошту відділу психології праці moc.liamg%40forp.hisp та moc.liamg%40ppipv . Консультації проводяться у кабінеті психологічного центру (6 поверх, каб. 629) або дистанційно (платформи ZOOM, Skype, меседжери Viber, WhatsApp, Facebook messenger). Час проведення консультації визначається за домовленістю. Тривалість однієї консультації 1 година.

Звертайтесь, будемо раді вам надати підтримку та допомогу.

На допомогу здобувачам PhD, науковим керівникам тавикладачам освітньо-наукових програм

Помиткін Е.О.

Міжособистісна взаємодія з науковим керівником як чинник захисту дисертанта / Збірник наукових статей Київського міжнародного університету й Інституту соціальної та політичної психології НАПН України. Серія «Психологічні науки: проблеми і здобутки». Випуск 1. – К.: КиМУ, 2010. – С.157-169.

Помиткін Е.О.

Етико-психологічні аспекти успішної професійної взаємодії між науковим керівником і дисертантом // Педагогічний процес: теорія і практика / Збірник наукових праць. - Випуск 3. - Ч.ІІ - Київ – 2010. – С.242-249.