IPOOD hab

Університет третього віку

Згідно постанови Президії НАПН України від 01.02.2021 р. № 1-2/12 у 2021 році науковці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України виконували прикладне дослідження з проблем розвитку освіти, що потребує невідкладного розгляду, на тему «Організаційно-педагогічні умови діяльності університетів третього віку» (ДРН 0121U108642; термін виконання: лютий – грудень 2021 р ).
Науковцями Інституту організовано навчальні заняття для слухачів Університету третього віку Територіального центру соціального обслуговування Святошинського району м. Києва, УТВ «Протон» (психологічний, філософсько-педагогічний напрями), а також для УТВ на базі Полтавського університету економіки і торгівлі.

  • Мета дослідження

    Мета полягала у теоретичному обґрунтуванні та експериментальній перевірці ефективності організаційно-педагогічних умов діяльності Університету третього віку.

  • Основні завдання дослідження

    Реалізація мети передбачала розв’язання таких завдань:● Проаналізувати понятійно-термінологічний апарат дослідження. ● Здійснити аналіз нормативно-правового забезпечення освіти людей третього віку.● Обґрунтувати організаційно-педагогічні умови діяльності Університету третього віку.● З’ясувати психологічні особливості навчання людей третього віку.● Розробити навчально-методичний супровід (методичні рекомендації, навчальні програми) навчання людей третього віку.

Практичні заняття

Illustration
Illustration
Illustration
Illustration
Illustration
Illustration
Illustration

Результати дослідження

У ході дослідження здійснено аналіз нормативно-правового забезпечення освіти людей третього віку; обґрунтовано та експериментально перевірено організаційно-педагогічні умови діяльності Університету третього віку; розроблено положення про Університет третього віку, Концепцію діяльності Університету третього віку, програми для навчання людей третього віку; обґрунтовано та розроблено методичні рекомендації щодо створення мережі університетів третього віку в Україні.

Illustration

Концепція діяльності Університетів третього віку

Лариса Лук'янова

Схарактеризовано сутність міжнародної політики стосовно осіб похилого віку та обґрунтовано актуальність освіти людей третього віку в Україні. Розкрито зміст вітчизняного законодавчого забезпечення освіти літніх осіб, визначено її мету, завдання і функції. Матеріали будуть цікавими для управлінців, науковців, науково-педагогічних працівників, працівників соціальної сфери, широкого кола осіб, які працюють з літніми людьми.