IPOOD hab

Центр е-навчання

Науковці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України у межах напрямів роботи наукової установи займаються забезпеченням дистанційної освіти у підготовці здобувачів ступеня доктора філософії (PhD) на третьому освітньо-науковому рівні вищої освіти, а також реалізацією сучасних та соціально важливих е-освітніх курсів для нашої держави.
Команда Центру е-навчання складається з висококваліфікованих професіоналів у галузі педагогічної освіти, освіти дорослих, неперервної професійної освіти, психологічної освіти.

Illustration

E-навчання PhD

Підготовка здобувачів ступеня доктора філософії (PhD) на третьому освітньо-науковому рівні вищої освіти у галузі 01 «Освіта / педагогіка» за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки», а також у галузі 05 «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 053 «Психологія» в ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України відповідно вимог сьогодення доступна в дистанційному форматі через платформу Google Classroom

Illustration

E-освітні курси

Науковці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України займаються реалізацією сучасних та соціально важливих е-освітніх курсів для нашої держави, що включають дистанційні курси у галузі педагогічної освіти, освіти дорослих, неперервної професійної освіти, психологічної освіти та інші. Всі е-курси розміщено на платформі освітній платформі IPOOD hab.