IPOOD hab

Презентація проєкту на НАУКОВІЙ ПАНЕЛІ «Неперервний професійний розвиток дорослих: українські реалії, зарубіжний досвід»

20 вересня 2023 року відбулася презентація проєкту «Максимізація ефективності ресурсів змішаного навчання в закладі вищої педагогічної освіти у воєнний час і повоєнного відновлення України» (2022.01/0098) за грантової підтримки Національного фонду досліджень України на НАУКОВІЙ ПАНЕЛІ «Неперервний професійний розвиток дорослих: українські реалії, зарубіжний досвід», що відбувався у межах ПЯТОГО ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ВІДКРИТОГО НАУКОВО-ПРАКТИЧНОГО ОНЛАЙН-ФОРУМУ «ІННОВАЦІЙНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ В СУЧАСНІЙ ОСВІТІ: ВИКЛИКИ, РЕАЛІЇ, СТРАТЕГІЇ»

Науковий керівник проєкту Котун Кирил (PhD, старший дослідник, старший науковий співробітник відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих, заступник керівника Кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття» при ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України) зазначив мету, основні завдання, очікувані результати наукової продукції, а також наголосив на важливості, актуальності та практичності теми проєкту зважаючи на реалії та умови сьогодення. Зараз відбувається реалізація 1 етапу проєкту, відповідно завдань контент-плану, який розпочався з 01 серпня і триватиме до 15 грудня 2023 року. Щодня відбувається публікація дописів не лише про діяльність проєкту, а й про змішане навчання (практичні поради, зарубіжний досвід, цифрові платформи та ін.)
Науковий захід організовано та проведено відповідно до Програми спільної діяльності Національної академії наук України та Національної академії педагогічних наук України на 2023–2025 роки (п. 19) (постанова Президії НАПН України «Про затвердження програми спільної діяльності НАН України і НАПН України на 2023–2025 роки» від 19.04.2023 р. № 177, постановою Президії НАПН України «Про виконання у 2022 р. та в цілому Програми спільної діяльності НАН України та НАПН України на 2020–2022 роки та проект Програми на 2023–2025 рр.» від 22.12.2022 р. № 1-2/14-238).
Форум об’єднав понад 1000 учасників з України і зарубіжжя (Словацької Республіки, США, Ізраїлю, Бразилії, Китая). У науковому заході взяли участь викладачі закладів вищої, фахової передвищої і післядипломної освіти, науковці, здобувачі освіти та ін. Під час форуму було організовано роботу пленарного засідання, 9 наукових панелей і 2 круглих столів.
Модератор Наукової панелі - Аніщенко Олена, доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України. На Науковій панелі виступили більше 20 доповідачів з різними темами виступу у напрямі неперервного професійного розвитку дорослих в Україні та закордоном. Головний організатор Форуму - Національний центр «Мала академія наук України»
Наукова панель уможливила візуалізацію теоретичних здобутків – результатів наукових досліджень у сфері професіоналізації освіти дорослого населення, обмін досвідом щодо навчання дорослих, налагодження партнерської взаємодії задля спільної подальшої дослідницької діяльності тощо.
За результатами секційного засідання учасниками сформульовано рекомендації щодо необхідності:
🟢забезпечення державної підтримки програм і проєктів у сфері неформальної освіти дітей, молоді та дорослих;
🟢актуалізації наукових досліджень, спрямованих на вивчення психологічних аспектів розвитку та саморозвитку молоді та дорослих;
🟢розроблення навчальних курсів з психологічної підтримки педагогічних працівників в умовах війни спільно з науковими установами, ЗВО, інститутами післядипломної педагогічної освіти;
🟢упровадження в освітню практику засобів психологічного супроводу для дорослих, що усувають кризові прояви особистісно-професійного розвитку й навчають стратегіям конструктивного вирішення професійних завдань;
🟢сприяння створенню на базі закладів освіти різних типів мережі центрів андрагогічної майстерності педагогів;
🟢заснування експериментальних музейно-педагогічних майданчиків на базі закладів середньої, вищої і фахової передвищої освіти, сприяння поширенню досвіду використання музейної педагогіки у закладах освіти різних типів шляхом проведення відповідних заходів у провідних музеях України;
🟢здійснення навчання вчителів – наукових керівників, з проблем якості підготовки науково-дослідних робіт учнів (у межах співпраці з регіональними управліннями освіти і науки);
🟢залучення науковців галузевих академій наук як експертних фахівців до рецензензування учнівських науково-дослідних робіт (фокусування на якості наукових досліджень, дотриманні правил академічної доброчесност
і тощо).

Дописи можна прочитати на:✅Телеграм каналі «Advanced Training» - https://t.me/blended_learning_project ✅Сторінці проєкту на сайті - https://ipoodhab.com/project-work-centre/blended-learning-project ✅Фейсбук ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України - https://www.facebook.com/ipood.napn ✅а також у фейсбук за хештегом #BlendedLearning #ЗмішанеНавчання

Кирил Котункандидат педагогічних наук, старший дослідник, керівник проєкту Максимізація ефективності ресурсів змішаного навчання в закладі вищої педагогічної освіти у воєнний час і повоєнного відновлення України (2022.01/0098) за грантової підтримки НФДУ