IPOOD hab

Зміст, висвітлений на цій веб-сторінці, може не співпадати з поглядами Національного фонду досліджень України і є виключною відповідальністю Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, який реалізує проєкт

Максимізація ефективності ресурсів змішаного навчання в закладі вищої педагогічної освіти у воєнний час і повоєнного відновлення України

проєкт (2022.01/0098) за грантової підтримки Національного фонду досліджень України

Illustration

З 01 серпня 2023 року Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України реалізує проєкту (2022.01/0098) "Максимізація ефективності ресурсів змішаного навчання в закладі вищої педагогічної освіти у воєнний час і повоєнного відновлення України" за грантової підтримки Національного фонду досліджень України. Проєкт є переможцем у конкурсі «НАУКА ДЛЯ ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ У ВОЄННИЙ ТА ПОВОЄННИЙ ПЕРІОДИ», що рекомендовано до реалізації за рахунок грантової підтримки НФДУ переглянути. Термін реалізації: 2023-2024 рр.

Усю детальну інформацію про діяльність проєкту можна також переглянути у телеграм каналі Advanced Training; на Facebook сторінці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, та за хештегами: #ЗмішанеНавчання #BlendedLearning #грант_НФДУ

ПРО ПРОЄКТ

 • Мета проєкту

  Мета наукового проєкту полягає у виявленні ключових деструктивних наслідків війни для вищої педагогічної освіти, ресурсному аналізі можливостей змішаного навчання, теоретичному обґрунтуванні шляхів максимізації ефективності психологічних, методичних і технологічних ресурсів для забезпечення функціонування освітнього процесу в умовах війни, розробленні й упровадженні технології максимізації ефективності ресурсів змішаного навчання, окресленні його перспектив у післявоєнний період

 • Основні завдання проєкту

  1. Проаналізувати сучасний стан змішаного навчання в педагогічних ЗВО України в умовах війни та виявити її ключові деструктивні наслідки.2. Провести діагностування рівня готовності викладачів педагогічних ЗВО до організації змішаного навчання в умовах війни.3. Обґрунтувати шляхи максимізації ефективності психологічних, методичних і технологічних ресурсів змішаного навчання у воєнний час та повоєнного відновлення України.4. Розробити та апробувати технологію максимізації ресурсів змішаного навчання для забезпечення теоретичної і практичної підготовки викладача педагогічних ЗВО.5. Підготувати викладачів-супервізорів змішаного навчання в ЗВО педагогічного профілю.6. Окреслити перспективи розвитку технології змішаного навчання у закладах вищої педагогічної освіти у післявоєнний період.7. Популяризувати здобутки і результати проєкту в засобах масової інформації, соціальних мережах, науково-метричних базах, а також шляхом проведення конференції за результатами проєкту.

 • Новизна проєкту

  - вперше буде цілісно досліджено ресурси змішаного навчання; охарактеризовано психологічні, методичні та технологічні ресурси змішаного навчання; створено технологію максимізації ресурсів змішаного навчання, що базується на взаємозумовленості міждисциплінарного, синергетичного та особистісно зорієнтованого підходів до технології змішаного навчання у закладах вищої педагогічної освіти; розроблено діагностичний інструментарій дослідження готовності викладачів ЗВО до змішаного навчання; схарактеризовано компоненти, критерії та рівні готовності викладачів закладів вищої освіти до змішаного навчання; розроблено й упроваджено методичне забезпечення (аналітична записка, програма тренінг-курсу і тренінг-курс, методичний порадник, відео-ґайди, чек-листи тощо) для практичної реалізації змішаного навчання; здійснено прогностичний аналіз перспектив розвитку змішаного навчання у закладах вищої педагогічної освіти на період післявоєнного відновлення України;
  - буде уточнено зміст понять «змішане навчання», «ресурсне забезпечення», «ресурси змішаного навчання», «максимізація ресурсів змішаного навчання»;
  - подальшого удосконалення набувають положення щодо відбору й структурування змісту теоретичної і практичної підготовки викладачів-супервізорів до практичної реалізації змішаного навчання у закладах вищої педагогічної освіти; форми й методи підготовки викладачів-супервізорів до змішаного навчання.

 • Очікувані наукові результати

  теоретичний аналіз сучасного стану змішаного навчання в закладах вищої педагогічної освіти України в умовах війни. діагностичний комплекс, що дозволяє провести діагностування рівня готовності викладачів педагогічних ЗВО до організації та реалізації змішаного навчання в умовах війни; аналітична записка за результатами дослідження готовності викладачів закладів вищої педагогічної освіти до реалізації змішаного навчання в умовах війни та повоєнного відновлення країни; програма тренінг-курсу «Здійснення змішаного навчання у ЗВО педагогічного профілю» для теоретичної і практичної підготовки викладачів-супервізорів до практичної реалізації змішаного навчання у ЗВО педагогічного профілю; методичний порадник «Методичний навігатор змішаного навчання»; відео гайди та чек листи практичної реалізації змішаного навчання для викладачів закладів вищої освіти; наукові публікації у вигляді статей, у т.ч. включених до наукометричних баз WOS / Scopus ; спецвипуск фахового видання Вісника Кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття» за результатами підсумкової онлайн конференції в е-вигляді; відеорепортажі, виступи на різних заходах, інші публікації для широкого кола осіб у газетах, журналах, на сторінках соціальних мереж з метою популяризації проблеми дослідження.

Наші дописи

Illustration

ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Освіта дорослих: світові тенденції, українські реалії та перспективи»

13.06.2024

Illustration

Контекстний підхід у змішаному навчанні

05.06.2024

Illustration

Ефективні способи подолання кривої забування у змішаному навчанні

28.05.2024

Illustration

Технолого-педагогічне проєктування змішаних курсів

22.05.2024

Illustration

Вісім порад для підвищення активного слухання
серед студентів університетів

17.05.2024

Illustration

Роль викладача-супервізора у реалізації якісного змішаного навчання у вищій педагогічній освіті України

16.05.2024

Illustration

Змішане навчання в закладах вищої освіти України та зарубіжжя (Всеукраїнська конференція)

18.04.2024

Illustration

Ефективне використання розширень Google Chrome у професійній діяльності

16.04.2024

Illustration

Про режими навчання: погляд польських педагогів

10.04.2024

Illustration

Подкасти як частина неперервного професійного навчання викладача

05.04.2024

Illustration

Особливості ефективної реалізації грантових проєктів: практичний кейс Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

29.03.2024

Illustration

VІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика»

20.03.2024

Illustration

Нова роль викладача в сучасному освітньому середовищі

08.12.2023

Illustration

Залучення студентів до організації змішаного навчання

07.12.2023

Illustration

Шість великих міфів про змішане навчання

06.12.2023

Illustration

ByFlex: бімодальна гнучка модель курсу змішаного навчання

05.12.2023

Illustration

Інноваційні горизонти змішаного навчання

04.12.2023

Illustration

Змішане навчання у вищій освіті: крок до інклюзивності

01.12.2023

Illustration

Ключові фактори успіху електронного та змішаного навчання: огляд досліджень

30.11.2023

Illustration

10 переваг змішаного навчання для викладачів: інфографіка

29.11.2023

Illustration

Про важливість мотивації у змішаному навчанні

28.11.2023

Illustration

Що «змішується» у змішаному навчанні?

27.11.2023

Illustration

Дослідження ефективності технологій змішаного навчання
у закладах вищої освіти

24.11.2023

Illustration

Інтеграція змішаного та дистанційного навчання: деякі алгоритми щодо створення дистанційного курсу

23.11.2023

Illustration

Ресурсний потенціал платформи
Moodle у змішаному навчанні

22.11.2023

Illustration

Змішане навчання – драйвер цифровізації освітнього процесу: наслідки трансформації

21.11.2023

Illustration

Про результати опитування щодо аналізу сучасного стану змішаного навчання в закладах вищої педагогічної освіти України в умовах війни

21.11.2023

Illustration

МООC та Змішане навчання

20.11.2023

Illustration

Розробка змішаних курсів: спосіб ADDIE

16.11.2023

Illustration

Когнітивні компоненти в моделях змішаного навчання: вплив на ефективність та адаптацію студентів

15.11.2023

Illustration

Чотири ключові проблеми змішаного навчання

14.11.2023

Illustration

Формувальне оцінювання: секрет змішаного успіху

13.11.2023

Illustration

Якість навчання та взаємодія викладача і студентів – етична дилема педагогічного сьогодення

08.11.2023

Illustration

Врахування когнітивних компонентів здобувачів вищої освіти при організації змішаного навчання. Говоримо про мислення

07.11.2023

Illustration

Тлумачення сутності поняття «змішане навчання» українськими та зарубіжними вченими

02.11.2023

Illustration

Мораль та етика у змішаному навчанні

01.11.2023

Illustration

Представлення проєкту на VІІ Міжнародній науково-практичній конференції у Мукачівському державному університеті

27.10.2023

Illustration

Етичні дилеми змішаного навчання

25.10.2023

Illustration

Робота з відео контентом у змішаному навчанні

23.10.2023

Illustration

Психолого-педагогічний супровід реалізації змішаного навчання в освітньому просторі ЗВО
(продовження)

24.10.2023

Illustration

Змішане навчання як основа трансформаційного потенціалу вищої освіти

18.10.2023

Illustration

Психолого-педагогічний супровід реалізації змішаного навчання в освітньому просторі ЗВО
(продовження)

17.10.2023

Illustration

Дев’ять запитань, на які має відповісти викладач організовуючи змішане навчання

16.10.2023

Illustration

ЗА і ПРОТИ змішаного навчання

12.10.2023

Illustration

Психолого-педагогічний супровід реалізації змішаного навчання в освітньому просторі ЗВО

10.10.2023

Illustration

Три важливі компоненти високоякісного змішаного навчання

09.10.2023

Illustration

Змішане навчання у вищій освіті: тенденції та перспективи

07.10.2023

Illustration

Ретроспектива визначення поняття «Змішане навчання»

05.10.2023

Illustration

Методична готовність викладача закладу вищої освіти до застосування змішаного навчання

04.10.2023

Illustration

Проведення тренінгів
в умовах змішаного навчання

03.10.2023

Illustration

Використання моделі SAMR для створення ефективної стратегії змішаного навчання

02.10.2023

Illustration

Моделі змішаного навчання

27.09.2023

Illustration

Змішане навчання – це «онлайн» + «офлайн» ???

26.09.2023

Illustration

Огляд ключових фактів про змішане навчання у Великій Британії

25.09.2023

Illustration

Гібридне, змішане та дистанційне навчання: у чому різниця?

24.09.2023

Illustration

Виклики самокерованого змішаного навчання

21.09.2023

Illustration

Презентація проєкту на НАУКОВІЙ ПАНЕЛІ «Неперервний професійний розвиток дорослих: українські реалії, зарубіжний досвід»

20.09.2023

Illustration

Оксфордський хаб міжнародної віртуальної освіти Oxford HIVE

19.09.2023

Illustration

5 кроків для створення ефективного домашнього офісу в процесі змішаного навчання

18.09.2023

Illustration

Які якості викладача дійсно важливі для успішного впровадження змішаного навчання у вищій освіті?

16.09.2023

Illustration

Засідання виконавців грантового проєкту

15.09.2023

Illustration

Деякі цифрові платформи для організації змішаного навчання

14.09.2023

Illustration

ТОП 10 лайфхаків
як на практиці відбувається реалізація змішаного навчання

12.09.2023

Illustration

EdTech. Про сучасні технології в освіті

11.09.2023

Illustration

Змішане навчання – майбутнє освіти

09.09.2023

Illustration

Як максимізація ресурсів змішаного навчання може бути використана у новій освітній реальності сьогодення?

08.09.2023

Illustration

ВІД інструкційних методів ДО відкритого навчання

07.09.2023

Illustration

Змішане навчання є одним із трендів відкритої освіти

06.09.2023

Illustration

Історія розвитку змішаного навчання

05.09.2023

Illustration

Три поради щодо майбутнього змішаного навчання

04.09.2023

Illustration

ГОВОРИМО ПРО BLENDED LEARNING

03.09.2023

Illustration

Змішане навчання стає потужним інструментом у сфері освіти

02.09.2023

Illustration

Переможці конкурсу "Наука для відбудови України у воєнний та повоєнний періоди" НФДУ

01.09.2023