IPOOD hab

Максимізація ефективності ресурсів змішаного навчання в закладі вищої педагогічної освіти у воєнний час і повоєнного відновлення України

проєкт (2022.01/0098) за грантової підтримки Національного фонду досліджень України

Illustration

З 01 серпня 2023 року Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України реалізує проєкту "Максимізація ефективності ресурсів змішаного навчання в закладі вищої педагогічної освіти у воєнний час і повоєнного відновлення України" (2022.01/0098) за грантової підтримки Національного фонду досліджень України. Проєкт є переможцем у конкурсі «НАУКА ДЛЯ ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ У ВОЄННИЙ ТА ПОВОЄННИЙ ПЕРІОДИ», що рекомендовано до реалізації за рахунок грантової підтримки НФДУ переглянути. Термін реалізації: 2023-2024 рр.

Лінки на діяльність проєкту у соціальних мережах:

Усю детальну інформацію про діяльність проєкту можна переглянути у телеграм каналі Advanced Training та на Facebook сторінці ІПООД.

 • Мета проєкту

  Мета наукового проєкту полягає у виявленні ключових деструктивних наслідків війни для вищої педагогічної освіти, ресурсному аналізі можливостей змішаного навчання, теоретичному обґрунтуванні шляхів максимізації ефективності психологічних, методичних і технологічних ресурсів для забезпечення функціонування освітнього процесу в умовах війни, розробленні й упровадженні технології максимізації ефективності ресурсів змішаного навчання, окресленні його перспектив у післявоєнний період

 • Основні завдання проєкту

  1. Проаналізувати сучасний стан змішаного навчання в педагогічних ЗВО України в умовах війни та виявити її ключові деструктивні наслідки.2. Провести діагностування рівня готовності викладачів педагогічних ЗВО до організації змішаного навчання в умовах війни.3. Обґрунтувати шляхи максимізації ефективності психологічних, методичних і технологічних ресурсів змішаного навчання у воєнний час та повоєнного відновлення України.4. Розробити та апробувати технологію максимізації ресурсів змішаного навчання для забезпечення теоретичної і практичної підготовки викладача педагогічних ЗВО.5. Підготувати викладачів-супервізорів змішаного навчання в ЗВО педагогічного профілю.6. Окреслити перспективи розвитку технології змішаного навчання у закладах вищої педагогічної освіти у післявоєнний період.7. Популяризувати здобутки і результати проєкту в засобах масової інформації, соціальних мережах, науково-метричних базах, а також шляхом проведення конференції за результатами проєкту.

 • Новизна проєкту

  - вперше буде цілісно досліджено ресурси змішаного навчання; охарактеризовано психологічні, методичні та технологічні ресурси змішаного навчання; створено технологію максимізації ресурсів змішаного навчання, що базується на взаємозумовленості міждисциплінарного, синергетичного та особистісно зорієнтованого підходів до технології змішаного навчання у закладах вищої педагогічної освіти; розроблено діагностичний інструментарій дослідження готовності викладачів ЗВО до змішаного навчання; схарактеризовано компоненти, критерії та рівні готовності викладачів закладів вищої освіти до змішаного навчання; розроблено й упроваджено методичне забезпечення (аналітична записка, програма тренінг-курсу і тренінг-курс, методичний порадник, відео-ґайди, чек-листи тощо) для практичної реалізації змішаного навчання; здійснено прогностичний аналіз перспектив розвитку змішаного навчання у закладах вищої педагогічної освіти на період післявоєнного відновлення України;
  - буде уточнено зміст понять «змішане навчання», «ресурсне забезпечення», «ресурси змішаного навчання», «максимізація ресурсів змішаного навчання»;
  - подальшого удосконалення набувають положення щодо відбору й структурування змісту теоретичної і практичної підготовки викладачів-супервізорів до практичної реалізації змішаного навчання у закладах вищої педагогічної освіти; форми й методи підготовки викладачів-супервізорів до змішаного навчання.

 • Наукова продукція

  Проєктом передбачено створення такої наукової продукції: анкетування щодо теоретичного аналізу сучасного стану змішаного навчання в закладах вищої педагогічної освіти України в умовах війни. діагностичний комплекс (опитувальники і методики) вхідного, проміжного і вихідного тестувань, що дозволяють провести діагностування рівня готовності викладачів педагогічних ЗВО до організації змішаного навчання в умовах війни; аналітична записка за результатами дослідження готовності викладачів закладів вищої педагогічної освіти до реалізації змішаного навчання в умовах війни та повоєнного відновлення країни; програма тренінг-курсу «Здійснення змішаного навчання у ЗВО педагогічного профілю» для теоретичної і практичної підготовки викладачів-супервізорів до практичної реалізації змішаного навчання у ЗВО педагогічного профілю; методичний порадник «Методичний навігатор змішаного навчання»; відео гайди та чек листи практичної реалізації змішаного навчання для викладачів закладів вищої освіти; наукові публікації у вигляді статей, у т.ч. включених до наукометричних баз WOS / Scopus ; спецвипуск фахового видання Вісника Кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття» за результатами підсумкової онлайн конференції в е-вигляді; відеорепортажі, виступи на різних заходах, інші публікації для широкого кола осіб у газетах, журналах, на сторінках соціальних мереж з метою популяризації проблеми дослідження.

Корисні дописи про BLENDED LEARNING

Illustration

Виклики самокерованого змішаного навчання

21.09.2023

Illustration

Презентація проєкту на НАУКОВІЙ ПАНЕЛІ «Неперервний професійний розвиток дорослих: українські реалії, зарубіжний досвід»

20.09.2023

Illustration

Оксфордський хаб міжнародної віртуальної освіти Oxford HIVE

19.09.2023

Illustration

5 кроків для створення ефективного домашнього офісу в процесі змішаного навчання

18.09.2023

Illustration

Які якості викладача дійсно важливі для успішного впровадження змішаного навчання у вищій освіті?

16.09.2023

Illustration

Засідання виконавців грантового проєкту

15.09.2023

Illustration

Деякі цифрові платформи для організації змішаного навчання

14.09.2023

Illustration

ТОП 10 лайфхаків
як на практиці відбувається реалізація змішаного навчання

12.09.2023

Illustration

EdTech. Про сучасні технології в освіті

11.09.2023

Illustration

Змішане навчання – майбутнє освіти

09.09.2023

Illustration

Як максимізація ресурсів змішаного навчання може бути використана у новій освітній реальності сьогодення?

08.09.2023

Illustration

ВІД інструкційних методів ДО відкритого навчання

07.09.2023

Illustration

Змішане навчання є одним із трендів відкритої освіти

06.09.2023

Illustration

Історія розвитку змішаного навчання

05.09.2023

Illustration

Три поради щодо майбутнього змішаного навчання

04.09.2023

Illustration

ГОВОРИМО ПРО BLENDED LEARNING

03.09.2023

Illustration

Змішане навчання стає потужним інструментом у сфері освіти

02.09.2023

Illustration

Переможці конкурсу "Наука для відбудови України у воєнний та повоєнний періоди" НФДУ

01.09.2023