IPOOD hab

Представлення проєкту на VІІ Міжнародній науково-практичній конференції у Мукачівському державному університеті

У Мукачівському державному університеті 26-27 жовтня 2023 року відбулася VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Освіта і формування конкурентоспроможності фахівців в умовах євроінтеграції». На пленарному засіданні конференції Годлевська К.В., кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих, виконавець проєкту «Максимізація ефективності ресурсів змішаного навчання в закладі вищої педагогічної освіти у воєнний час і повоєнного відновлення України», представила доповідь «Змішане навчання як відповідь на воєнні та повоєнні виклики в педагогічній освіті України», спільно з науковим керівником проєкту Котун К.В.

У доповіді Годлевська К.В. акцентувала увагу на тому, що потрібно врахувати, щоб ефективно організувати процес змішаного навчання у складних умовах сьогодення, а також окреслила певні проблеми з якими можуть зіштовхуватись викладачі під час впроваждення різних моделей змішаного навчання. Вона також розкрила мету та ключові завдання проєкту, наголосивши на його актуальності та важливості в контексті сучасних реалій. Особлива увага була приділена науковій продукції, запланованої за результатом проєкту після першого етапу його реалізації, що завершується в грудні цього року. Проєкт реалізується науковцями Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України за підтримки Національного фонду досліджень України.
Співорганізаторами були Мукачівський державний університет, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України (м. Київ), педагогічний факультет Карлового Університету (Чехія), Пряшівський університет (М. пряшів, Словаччина), Науковий університет імені Етвеша Лоранда (м. Будапешт, Угорщина), Вища лінгвістична школа (м. Ченстохова, Польща), Інститут педагогіки і психології університету імені Яна Кохановського в Кельціх (Польща), Державний університет Utena College (Литва), кафедра ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття» НАПН України, ВСП «Гуманітарно-педагогічний фаховий коледж Мукачівського державного університету»
Подано понад 150 заявок до виступу учасниками конференції, які оприлюднили наукові доробки на пленарних та секційних засіданнях. Учасники конференції представили наукові доповіді та експертні висновки.
Запрошуємо слідкувати за актуальними публікаціями, які стосуються діяльності проєкту, змішаного навчання, практичних порад, зарубіжного досвіду, цифрових платформ та ін. тут:● Телеграм каналі «Advanced Training» - https://t.me/blended_learning_project● Сторінці проєкту на сайті - https://ipoodhab.com/project-work-centre/blended-learning-project● Фейсбук сторінці ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України - https://www.facebook.com/ipood.napn● а також у (рядку пошуку) фейсбук за хештегом #BlendedLearning #ЗмішанеНавчання 

Катерина Годлевська,кандидат педагогічних наук, виконавець проєкту Максимізація ефективності ресурсів змішаного навчанняв закладі вищої педагогічної освіти у воєнний час і повоєнноговідновлення України (2022.01/0098) за грантової підтримки НФДУ